Københavns og Vatov valgmenigheder

Gudstjenester

i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

Hvor intet andet er anført, varetages gudstjenesten af Niels Grønkjær

2. april (Mariæ bebudelse)
Vartov Kirke kl. 10

9. april (palmesøndag)
Immanuelskirken kl. 10
Korsang

13. april (skærtorsdag)
Vartov Kirke kl. 10

14. april (langfredag)
Immanuelskirken kl. 10

16. april (påskedag)
Vartov Kirke kl. 10

17. april (anden påskedag)
Immanuelskirken kl. 10

23. april (1. søndag efter påske)
Vartov Kirke kl. 10
Torkild Thaning

30. april (2. søndag efter påske)
Vartov Kirke kl. 10
Konfirmation
Immanuelskirken kl. 16

7. maj (3. søndag efter påske)
Vartov Kirke kl. 10

12. maj (bededag)
Ingen gudstjeneste

14. maj (4. søndag efter påske)
Immanuelskirken kl. 10

21. maj (5. søndag efter påske)
Vartov Kirke kl. 10
Doris Ottesen

25. maj (Kristi himmelfart)
Vartov Kirke kl. 9.00
Immanuelskirken kl. 10.30

*Immanuelskirken er beliggende
Forhåbningsholms Allé 20A, 1904 Frederiksberg C