Københavns og Vatov valgmenigheder

Gudstjenester

i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

Hvor intet andet er anført, varetages gudstjenesten af Niels Grønkjær

28. maj (6. søndag efter påske)
Vartov Kirke kl. 10

4. juni (pinsedag)
Immanuelskirken kl. 10

5. juni (anden pinsedag)
Vartov Kirke kl. 10

11. juni (trinitatis)
Vartov Kirke kl. 9.00
Immanuelskirken kl. 10.30

18. juni (1. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10

25. juni (2. søndag efter trinitatis)
Immanuelskirken kl. 10

Ingen gustjenester i juli måned

6. august (8. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10
Mette Marslund

*Immanuelskirken er beliggende
Forhåbningsholms Allé 20A, 1904 Frederiksberg C