Københavns og Vatov valgmenigheder

Gudstjenester

i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

Niels Grønkjær varetager gudstjenesten hvis ikke andet er anført.

17. juni (3. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10
Kaffe i præsteboligen

24. juni (4. søndag efter trinitatis)
Immanuelskirken kl. 10

Ingen gudstjenester i juli måned

5. august (10. søndag efter trinitatis)
Immanuelskirken kl. 10

12. august (11. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10

19. august (12. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 9
Immanuelskirken kl. 10.30
Ingrid Ank, begge

26. august (13. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10

2. september (14. søndag efter trinitatis)
Immanuelskirken kl. 10
Korsang

9. september (15. søndag efter trinitatis)
Vartov Kirke kl. 10

*Immanuelskirken er beliggende
Forhåbningsholms Allé 20A, 1904 Frederiksberg C