Gudstjenester

i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

Niels Grønkjær varetager gudstjenesten hvis ikke andet er anført.

31. marts (midfaste)

Immanuelskirken kl. 10 Tjenesten varetages af Karin Friis Plum Sommertid begynder Korsang

*Immanuelskirken er beliggende
Forhåbningsholms Allé 20A, 1904 Frederiksberg C