Københavns og Vatov valgmenigheder

Medlemskab af Københavns Valgmenighed

Kontakt præsten eller valgmenighedens formand, hvis du ønsker at blive medlem.

 Præst: Niels Grønkjær, tlf. 33 13 30 31

 Formand: Jens Hestbech, tlf. 31 90 75 97

Menighedens bankkonto: 1551-9028390