Københavns og Vatov valgmenigheder

Kontakt os

Præst for begge menigheder:

Niels Grønkjær
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K
Tlf: 33 13 30 31
e-mail: ng@kvvv.dk


Københavns Valgmenighed:

Immanuelskirken
Forhåbningsholm Allé 20,
1904 Frederiksberg C

Formand:
Jens Hestbech
Gl. Kongevej 19, 3.th.
1610 København V
Tlf: 31 90 75 97
e-mail: jens.hestbech@gmail.com

Forretningsfører:
Per Lund-Hansen
Jonstrupvangvej 8
3500 Værløse
Tlf: 44 47 47 27/20 68 47 27
e-mail: plh@os.dk
Bank: 1551 - 9028390

Kirketjener:
Rasmus Jensen
Amager Boulevard 101, 03-54
2300 København S
Tlf: 22 40 19 37
e-mail: rasmusj89@gmail.com

Organist:
Tom Ernst
Esplanaden 5B, st.tv.o.g.
1263 København K
Tlf: 0046-70738113441 / 33 12 69 52
e-mail: tom_ernst@hotmail.com 

 

Vartov Valgmenighed

Vartov Valgmenighed
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K

Formand
Vibeke Hein
Kongevejen 467B
2840 Holte
tlf: 20 19 89 90
e-mail: vibekehein@gmail.com 

Forretningsfører
Kurt Gotfredsen
Opnæsgård 57, 1. th.
2970 Hørsholm
tlf: 31 95 63 72 (kl. 17-19)
e-mail: kurt.gotfredsen@webspeed.dk

Kirketjener
Søren Frank Jensen
Hiort Lorenzens Gade 21, 1.tv
2200 København N
tlf: 22 89 62 92
e-mail: sfrankjensen@gmail.com
 

Organist
Inge Bønnerup
Peter Bangs Vej 153, 1.tv
2000 Frederiksberg
tlf: 33 32 68 90
e-mail: inge.boennerup@mail.dk

Børnepasning under gudstjenester
kontakt Signe Rørdam Thomsen
e-mail: roerdam@hotmail.com