Københavns og Vatov valgmenigheder
Immanuelskirken, mandag den 27. oktober kl. 19.30
søndag den 3. december efter gudstjenesten
kl. 17 - 19.30