Københavns og Vatov valgmenigheder
Næste gang tirsdag den 20. februar kl. 16.30