Københavns og Vatov valgmenigheder

Nyt fra Nævnet

Vartov Valgmenigheds Årsmøde afholdes mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 i menighedssalen.

Årsskrift og dagsorden er udsendt til medlemmerne omkr. 1. april.