Ved årsmøde d. 29. april 2019 tog vi afsked med tre medlemmer af nævnet, som ikke ønskede genvalg: Vibeke Hein, Bent Schou og Søren Anker-Møller. Alle tre blev takket for deres mangeårige indsats i nævnet.
Nyvalgt blev Peter Harder, Marie Østergaard Knudsen og Mikkel Præstholm Haarder. Vi byder dem velkommen og ser frem til samarbejdet i nævnet.
Marianne Knudsen