Emil Hilton Saggau

Mandag den 11. marts kl. 19.30 inviterer Vartov Valgmenighed til menighedsmøde med Emil Hilton Saggau, ph.d. og generalsekretær i Danske Kirkers Råd.

Krigen i Ukraine har dybe religiøse rødder. De russiske politiske og religiøse leders forståelse af Ukraine, byen Kyiv og vesten er tæt forbundet med den russiske ortodokse kirke.

Men også den ukrainske selvforståelse og ønske om selvstændighed er tæt forbundet med kirkerne. Det kom særligt til udtryk, da den ukrainske ortodokse kirke løsrev sig fra russisk indflydelse og blev selvstændig i 2018.

Alt sammen noget, der leder frem til spørgsmål som: Hvilken funktion har kirken i krigen? Hvordan bruges kirken til at udforme national selvforståelse? Og hvilken betydning har den ortodokse kirke i forhold til russisk og ukrainsk mentalitet.

Det er det, Emil Hilton Saggau vil tale om, når han kommer på besøg den 11. marts.