20. marts 2020

Som følge af den alvorlige tilstand har biskopperne udsendt følgende påbud:

Dåb og vielser

Kan gennemføres med højst 10 personer som deltagere (inkl. præst og kirkebetjening). Det anbefales at udsætte disse kirkelige handlinger.

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem

Konfirmation

’Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse.’ Jeg har kontakt med konfirmandforældre om ny dato for konfirmationen.

Begravelse/bisættelse

’Undtagelsesvist’ er der mulighed for ’jordpåkastelse efter kremering’ – når det ikke er kistebegravelse. I den nugældende situation synes det – efter biskoppernes opfattelse – at give ’de bedste muligheder for en begravelse, der bliver en god afsked for alle.’ I sådanne tilfælde aftales det endelige tidspunkt for bisættelsen således at jordpåkastelsen kan finde sted i kirken.

Begravelser og bisættelser skal ikke overholde den ellers foreskrevne deltagergrænse på i alt 10 personer, men der tillades maksimalt adgang for 1 person pr. 4 kvm. gulvareal, og der skal holdes afstand.

Der opfordres til at de pårørende i dødsannoncer anfører at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet.

Kirkens lokaler

Skal holdes helt lukkede for offentligheden.

Niels Grønkjær