Som I kunne se i kirkebladet, havde vi ikke sat Niels Grønkjær på som prædikant d. 16. august, men dog skrevet, at vi havde reserveret Store Sal d. 16. august til at tage afsked med ham som menighedernes præst, hvis han blev klar til det.

Nu fortæller han, at det går sikkert fremad, og han melder sig klar til, at han både kan varetage gudstjenesten den dag – og at vi får mulighed for at tage afsked med ham ved en sammenkomst i Store Sal.

Det er meget glædeligt over på alle de rystelser, vi har været igennem i det seneste halve år.

Vi er godt klar over, at der stadig er dønninger efter coronarystelsen, og at afstandskrav og forsamlingsindskrænkning stadig gælder. Men vi vil ikke af den grund forhindre nogen i at deltage i gudstjeneste og sammenkomst. Vi planlægger løsninger, så ingen vil blive afvist fra at deltage.