Nyt fra Rådet

Gudstjenesterne d. 15. og 22. marts er aflyst

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at vi i lighed med folkekirkens sognemenigheder ikke afholder gudstjeneste de kommende to uger. I overensstemmelse med biskoppens henstilling aflyser vi gudstjenester og andre arrangementer i Vartov Kirke og...

læs mere

Kommende præsteskifte

Medlemmer fra Københavns og Vartov Valgmenigheder deltog søndag d. 12. januar i gudstjenesten i en fyldt Vartov Kirke, hvor Jesper Tang Nielsen afholdt prøveprædiken, og der blev efterfølgende holdt et livligt møde i Vartovs Store Sal, hvor kandidaten til embedet blev...

læs mere

Kommende præsteskifte

I kirkebladet fra juni 2019 beskrev vi den procedure, råd og nævn havde besluttet sig for i forbindelse med præsteskiftet. Den plan har vi holdt. Råd og nævn har i fællesskab udarbejdet de kriterier, vi ville lægge til grund for valget af præst. Der var...

læs mere