Immanuelskirken kl. 10.00
Korsang

Vartov Kirke kl. 16.00

Begge tjenester ved Doris Ottesen