Vartov Valgmenighed

Efter Grundtvigs død i 1872 fortsatte en stor menighed udefra med at søge Vartov kirke, fra 1891 organiseret som et frit menighedssamfund. Da embedet som hospitalspræst blev nedlagt i 1920, dannedes en valgmenighed, som købte den fløj af Vartov, hvor kirken befinder sig, af Københavns Kommune og indrettede menighedssal, præstebolig mv. Siden 1947 ejes den øvrige del af Vartov af Grundtvigsk Forum (Kirkeligt Samfund af 1898) og danner rammen om grundtvigsk arbejde. Niels Skovgaards granitstatue af Grundtvig er opstillet i Vartovs grønnegård i 1932.

Fra 1980 har Vartov Valgmenighed præstefællesskab med Københavns Valgmenighed. Der holdes gudstjenester på skift i Vartov kirke og i Immanuelskirken, Forhåbningsholms Allé 20, Frederiksberg. Tidspunkterne bekendtgøres på hjemmesiden, i dagspressen samt i det kirkeblad, der udsendes til de to menigheders medlemmer og faste bidragydere. Desuden holdes der menighedsmøder i form af foredragsaftener, hvor kirke-, kultur- og samfundsemner tages op. Hver vinter er der en studiekreds under præstens ledelse. Af og til afholdes der koncerter i kirken.