Københavns Valgmenighed

Københavns Valgmenighed er dannet i 1890 af en grundtvigsk kreds, der ønskede selv at vælge menighedens præst.

Siden 1980 har Københavns Valgmenighed præstefællesskab med Vartov Valgmenighed. Der holdes gudstjenester på skift i Immanuelskirken og Vartov kirke, Løngangstræde 24. Tidspunkterne bekendtgøres i dagspressen, på www.kvvv.dk, på Immanuelskirkens opslagstavle samt i det kirkeblad, som udsendes til de to menigheders medlemmer og faste bidragydere.

Desuden afholder de to menigheder i fællesskab foredragsaftener, hvor kirke-, kultur- og samfundsemner tages op, og hver vinter er der en studiekreds under præstens ledelse. Af og til holdes koncert i en af kirkerne.