Nyt fra Rådet

Vedtægtsændring i Københavns Valgmenighed

Ifølge vedtægterne (§14) kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt stemmeflertal på et årsmøde, og skal udsendes sammen med indkaldelsen. Ændringer, der imødekommer SKATs krav beskrevet andetsteds i dette blad, vil blive behandlet af rådet og udsendt i februar...

læs mere