Nyt fra Rådet

Formandsberetning 2017

Årsberetning 2017 for Københavns Valgmenighed. I 2017 døde Tage Liengaard, han var medlem af rådet fra 1967, og menighedens formand fra 1982 til 2004. Få har betydet mere for Københavns Valgmenighed end Tage. Vi savner ham og skylder ham stor tak, og vi vil mindes ham...

læs mere

Adventsbrev 2017

2017 er ved at være forbi, så er reformationen og Luther vel blevet fejret ? Jo da, der har været fester og mindetaler, der er udkommet masser af bøger og artikler, og i aviser og TV har der også været fyldig omtale.

læs mere

Formandsberetning 2016

Uden erindringen om vore døde er vort liv fattigere. I 2016 døde 2 af vore medlemmer, nemlig Sven R. Nielsen og Lauritz Hvidt. Sven R. Nielsen kendte jeg desværre ikke, men han har anført Københavns Valgmenighed i sit testamente og har også på den måde...

læs mere