Nyt fra Rådet

Vartov og Københavns Valgmenigheder søger præst

Da menighedernes præst går på pension, søger Vartov og Københavns Valgmenighed i fællesskab en præst, som kan tiltræde 1. august 2020. De to menigheder har tilsammen cirka 600 medlemmer og hver sin kirke. Der er for tiden tre månedlige gudstjenester i Vartov Kirke og...

læs mere

Kommende præsteskifte

Niels Grønkjær har meddelt de to menigheder, at han ønsker at gå på pension til august 2020. Meddelelsen kom på Vartov Valgmenigheds årsmøde 29. april og ved menighedsrådsmøde i Københavns Valgmenighed 30. april, og dermed efter deres årsmøde. Klaus Skovsted...

læs mere

Formandsberetning 2017

Årsberetning 2017 for Københavns Valgmenighed. I 2017 døde Tage Liengaard, han var medlem af rådet fra 1967, og menighedens formand fra 1982 til 2004. Få har betydet mere for Københavns Valgmenighed end Tage. Vi savner ham og skylder ham stor tak, og vi vil mindes ham...

læs mere