Ifølge vedtægterne (§14) kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt stemmeflertal på et årsmøde, og skal udsendes sammen med indkaldelsen. Ændringer, der imødekommer SKATs krav beskrevet andetsteds i dette blad, vil blive behandlet af rådet og udsendt i februar 2023 til behandling på årsmødet, som er planlagt til 8.marts. De forventes at være enkle og blot berøre §3 (om bidrag) og §15 (om formue ved ophævelse).