Medlemskab af Vartov Valgmenighed

Kontakt præsten eller valgmenighedens formand, hvis du ønsker at blive medlem.

Medlemsbidrag
Betaling af medlemsbidrag til Vartov Valgmenighed CVR-nr. 62647728
Betalingen kan ske med følgende kreditkort

 

Indbetaling til 6194 – 4170277452 eller mobile pay 49322

Vartov Valgmenighed er godkendt af skatteministeren til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, j.f. j.nr. 15-921-00089. Indsamlede midler anvendes til menighedens daglige drift.

Se godkendelse på Indsamlingsnævnets liste IndsamlingsnaevnListe.pdf

Valgmenigheden har søgt om tilladelse hos Indsamlingsnævnet om indsamling/indbetaling via hjemmesiden.
I henhold til given 3 årig tilladelse af 24.juli 2020 Sags.nr. 20-72-00392 kan det oplyses af de indsamlede beløb for perioden 1/1-2020 til 31/12-2020 udgør ialt kr. 128.866,-
Beløbet indgår i det samlede medlemsbidrag i nærværende regnskab.

Regnskabet er offentliggjort på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Præstens og forretningsførerens kontaktoplysninger er som følger:

Jesper Tang Nielsen

Præst

    Handelsbetingelser
    Dette bidrag/betaling er omfattet af fortrydelsesret. Det vi sige at du sædvanligvis har ret til at fortryde dit bidrag/din betaling indenfor 14 dage efter transaktionen er gennemført.

    Imidlertid er du ved at foretage en digitaltransaktion, som indgår i valgmenighedens regnskab kort efter transaktionen er afsluttet. På den baggrund vil du ikke have mulighed for at fortryde denne transaktion.

    Du er altid velkommen til at kontakt forretningsføren for yderligere oplysninger vedr. betalingen.