Medlemskab af Københavns Valgmenighed

Kontakt præsten eller valgmenighedens formand, hvis du ønsker at blive medlem. Under Niels Grønkjærs sygemelding bedes man henvende sig til formanden.

Menighedens bankkonto: 2191-6897622120