Medlemskab af Københavns Valgmenighed

Kontakt præsten eller valgmenighedens formand, hvis du ønsker at blive medlem.

Menighedens bankkonto: 2191-6897622120