Medlemskab af Københavns Valgmenighed

Kontakt præsten eller valgmenighedens formand, hvis du ønsker at blive medlem.

Jesper Tang Nielsen

Præst

Menighedens bankkonto: 2191-6897622120