Medlemskab af Københavns Valgmenighed

Kontakt præsten eller valgmenighedens formand, hvis du ønsker at blive medlem.

Niels Grønkjær

Præst

Præsteboligen
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K
Tlf: 33 13 30 31
Mobil: 29 84 18 13
e-mail:

Menighedens bankkonto: 2191-6897622120