Privatlivspolitik

Persondataforordningen (GDPR) gældende fra 25. maj 2018.

”I forbindelse med din indmeldelse i Vartov Valgmenighed skal valgmenigheden i h.t. art. 13 i EU’s persondataforordning give dig en række oplysninger.

Vartov Valgmenighed registrerer oplysninger opgivet af medlemmerne selv i forbindelse med oprettelse af medlemskab af menigheden, dvs. registrerer navn, adresse og CPR-nummer og eventuelt telefonnummer og mailadresse.

Endvidere registreres oplysninger om betalte medlemsbidrag. Oplysningerne opbevares og sikres i menighedens database og videregives, såfremt der er en lovgivningsmæssig forpligtelse til det, f.eks. fordi der skal ske indberetning til offentlige myndigheder som SKAT og Folkeregister. Vartov Valgmenigheds årsberetning, som er almindelig tilgængelig, medtager alene medlemmernes navn og adresse. Samtykke til den nævnte registrering og videregivelse af det registrerede, som forordningen kræver, anses for givet, når et medlem af menigheden ved indmeldelse eller eventuelt senere afgiver disse oplysninger. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Dataansvarlig efter forordningen er Vartov Valgmenigheds nævn. Det arbejde med persondata, som præsten og regnskabsføreren foretager, udføres på vegne af nævnet.

Retsgrundlaget for registreringerne er lov om valgmenigheder, § 6 og vedtægterne for Vartov Valgmenighed, § 2.