Nyt fra nævnet

Kommende præsteskifte

Niels Grønkjær har meddelt de to menigheder, at han ønsker at gå på pension til august 2020. Meddelelsen kom på Vartov Valgmenigheds årsmøde 29. april og ved menighedsrådsmøde i Københavns Valgmenighed 30. april, og dermed efter deres årsmøde. Klaus Skovsted...

læs mere

Årsmøde Vartov Valgmenighed

Ved Vartov Valgmenigheds årsmøde d. 29. april 2019 tog vi afsked med tre medlemmer af nævnet, der ikke ønskede genvalg: Vibeke Hein, Bent Schou og Søren Anker-Møller. De blev alle tre takket for deres mangeårige indsats i nævnet. Nyvalgt blev Peter Harder, Marie...

læs mere

Årsmøde Vartov Valgmenighed

Ved årsmøde d. 29. april 2019 tog vi afsked med tre medlemmer af nævnet, som ikke ønskede genvalg: Vibeke Hein, Bent Schou og Søren Anker-Møller. Alle tre blev takket for deres mangeårige indsats i nævnet. Nyvalgt blev Peter Harder, Marie Østergaard Knudsen og Mikkel...

læs mere