Nyt fra nævnet

Særligt menighedsmøde

Indkaldelse til særligt menighedsmøde  mandag d. 13. januar 2020 kl. 19.00 i Vartov kirkes menighedssal (Københavns Valgmenighed holder et tilsvarende møde d. 14. januar) Dagsorden: Valg af dirigent Valg af stemmetællere Valg af ny præst ved Vartov...

læs mere

Kommende præsteskifte

I kirkebladet fra juni 2019 beskrev vi den procedure, råd og nævn havde besluttet sig for i forbindelse med præsteskiftet. Den plan har vi holdt. Råd og nævn har i fællesskab udarbejdet de kriterier, vi ville lægge til grund for valget af præst. Der var...

læs mere

Adventsmøde

Mandag den 2. december holdes adventsmøde i Vartov. Vi begynder i kirken kl. 17. Organist Kåre Nielsen og cellist Morten Zeuthen spiller hver for sig musik af Johann Sebastian Bach, og vi synger adventssalmer. Derefter er der samvær i menighedssalen med sang og musik...

læs mere