Københavns Valgmenighed

Immanuelskirken
Forhåbningsholm Allé 20,
1904 Frederiksberg C

Niels Grønkjær

Præst

Præsteboligen
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K
Tlf: 33 13 30 31
e-mail:

Klaus Skovsted

Formand

Valdemars Allé 30
2860 Søborg
Tlf: 51 40 96 20
e-mail:

Ejvind Lynning

Suppleant og Forretningsfører

Maglestien 10
2860 Søborg
Tlf: 39 69 82 53 / 23 96 86 24
e-mail:

Margrethe Tougaard Møller

Kirketjener

Rued Langgaards Vej 18, 6.655
2300 København S
Tlf: 22 95 49 75
e-mail:

Tom Ernst

Organist

Esplanaden 5B, st.tv.o.g.
1263 København K
Tlf: 0046 707 38 13 41 / 33 12 69 52
e-mail: