VARTOV VALGMENIGHED  Vartov Valgmenigheds årlige medlemsmøde afholdes mandag 27. april 2020 kl. 19.30 i menighedssalen OBS! Mødet kan blive udsat hvis forholdene kræver det. Oplysninger herom vil blive givet på hjemmesiden www.kvvv.dk. Orientér gerne medlemmer som...

læs mere