Prædikener

Første søndag i fasten

Det ukontrollerbare Matth  4,1-11 Som sagt skrives evangelieteksten i Matthæusevangeliet. I Markusevangeliet hører vi også, at Jesus efter sin dåb bliver fristet af Satan. Men det forlyder ikke, hvordan det foregik. Det fortæller Matthæus om. Man kan forestille sig,...

læs mere

Fastelavns søndag

Opfylde al retfærdighed Matt 3,13-17 Hvor gerne ville man sige som Jesus i denne tekst? ”Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.” Tænk at kunne sige sådan. At vide, hvad retfærdigheden er, og opfylde den. Tænk engang, ikke at være i tvivl; ikke...

læs mere

Søndag seksagesima

Ordet blandt tidsler Mark 4,1-20 I januar-februar 1970 afholdt Louisiana udstillingen Tabernakel. Den samlede blandt andre de toneangivende blandt de unge, danske kunstnere. På den udstilling skulle Bjørn Nørgaards siden så berømte hest have været slagtet. Det fik han...

læs mere

Søndag septuagesima

Retten til arbejde Matt 20,1-16 En af de menneskerettigheder, der i praksis har mindre betydning, er retten til arbejde. Den findes ikke desto mindre både i FN’s menneskerettighedskonvention og i den danske grundlov. Enhver har ret til arbejde. Det er artikel 23 i...

læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger

Tabor-lyset Matt 17,1-9 Der er mange bjerge i Matthæusevangeliet. Det er ikke så mærkeligt, for fra Det Gamle Testamente ved vi, at bjerget er det sted, hvor Gud møder mennesker. Derfor er det passende, at vi skal afslutte epifanitiden på forklarelsens bjerg. Det...

læs mere

Anden søndag efter helligtrekonger

Troens fællesskab Joh 2,1-11 Vi befinder os i epifanitiden. Epifani betyder åbenbaring, afsløring. Tiden efter helligtrekonger er dedikeret til de første episoder, hvor Jesus afslører sig. Han åbenbarer, hvem han er over for sin moder og sine disciple. Det er således...

læs mere

Første søndag efter helligtrekonger

Stemningen i Guds hus Luk 2,41-52 Et sted i sit autofiktive storværk Min kamp fortæller den norske forfatter Karl Ove Knausgård om, hvordan det var at komme hjem i en periode i hans barndom. Allerede på vej op til huset skærpede sanserne sig. Når han lagde hånden på...

læs mere

Helligtrekongers søndag

Perspektiv Matt 2,1-12 Nogle gange er det vanskeligt at regne ud, hvad man har tænkt, da tekstrækkerne blev sammensat. Det er svært at genkende det perspektiv, der er lagt over teksterne. Det kan være frustrerende, hvis man tror, at der ligger en dybere mening i...

læs mere

Nytårsdag

Guds pagt Luk 2,21 Ved indgangen til året har vi brug for at finde det faste fundament. Vi har et behov for at høre det om det grundlæggende. Vi vil gerne vide, hvad vi kan regne med i 2021. Vi ønsker at blive forsikret om et urokkeligt udgangspunkt for et år, som vi...

læs mere

Anden juledag

Fuldbyrdelsen Matt 23,34-39 Lad det klinge sødt i sky: Længe leve Kongen ny, Zions konge, barnebly! Han kom til jord, som os profeten spå’de Ja, nu kom han. Han kom til jord. Nu blev forventningerne indfriet. Nu er det opfyldelsens tid. Glæden er udløst. Guds himmel...

læs mere

Juledag

Opfyldelsen Luk 2,1-14 ”Vi var i nød så længe/dog hørte han vor bøn" "Ret i en salig tid/kom han hid!” Nu kom han! Nu kom han os i møde. Nu er det opfyldelsens tid. Forventningstiden er forbi. Det har været ganske anstrengende at nå hertil. Adventstidens glædelige...

læs mere

Juleaften

Opfyldelsestid Luk 2,1-14 Nu skete det. Nu kom han! Nu kom han, ham vi forventede! Nu blev vor forventning opfyldt! Nu forvandles vor glædelige forventning til festlig opfyldelse! Nu bliver forventningstiden til opfyldelsestid. Og hele verden går lidt i stå. I et kort...

læs mere

Tredje søndag i advent

Forventningstid Matt 11,2-10 Johannes Døberen har en fast plads i den tidligt kristne personkreds. Han optræder i alle evangelierne og er også kendt fra samtidige jødiske tekster. Johannes Døberen var som andre på den tid en dommedagsprædikant og levede i forventning...

læs mere

Anden søndag i advent

Ventetid Luk 21,25-36 Ventetid. Af alle tider må ventetiden være den mest forhadte. Det ved man som tidligere pendler. Samtidig er det den tid, der får mest opmærksomhed. Fordi den skal nedkæmpes. Ventetiden skal ned. Den skal helst helt væk. Der er regler og...

læs mere

Første søndag i advent

Nedfaret til Helvede Matt. 21,1-9 Nedfaret til Helvede! Der er tradition for at bruge den formulering i trosbekendelsen i Immanuelskirken og Vartov Kirke. Den første søndag i kirkeåret er en god dag at indlede nye traditioner eller vende tilbage til gamle. Dagens...

læs mere