Prædikener

Enogtyvende søndag efter trinitatis

På vej Joh 4,46-53 Johannesevangeliet kaldes det fjerde evangelium. Det er på grund af dets placering i Det Nye Testamente, hvor det er det fjerde og sidste af evangelierne. Men meget tyder på, at det også er det, der blev skrevet til sidst. Nogle vil endda mene, at...

læs mere

Tyvende søndag efter trinitatis

Kom som du er til bryllupsfest Matth 22,1-14 Efter min mening er den værste invitation, man kan få, en indbydelse, hvor man bare skal komme, ’som man er’. For man ved jo godt, at ingen bare kommer, ’som de er’. For hvad er det i det hele taget? Hvornår er man, ’som...

læs mere

Nittende søndag efter trinitatis

Syndsforladelse og helbredelse Mark 2,1-12 Kan man ønske sig, at Jesus ikke havde helbredt den lamme mand? Skulle han havde reageret anderledes på de skriftkloges tanker, end han gjorde ifølge Markusevangeliet? Havde det været bedre, hvis han ikke havde brudt alle...

læs mere

Sekstende søndag efter trinitatis

Død, medfølelse og opstandelses-tro Luk 7,11-17 Der findes en fortælling om en filosof, der levede i det gamle Grækenland for mere end to tusind år siden. Han var sammen med sine venner hjemmefra, men på et tidspunkt kom et bud til ham med en meddelelse. Buddet...

læs mere

Femtende søndag efter trinitatis

Først Guds rige Matth 6,24-34 Søg først Guds rige. Søg Guds rige først. I 1981 blev Ole Lund Kierkegaards nyklassiker Gummi Tarzan fra 1975 filmatiseret af Søren Krag-Jakobsen. Filmen handler som bogen om Ivan Olsen, der går grusomt meget igennem. Han bliver mobbet af...

læs mere

Fjortende søndag efter trinitatis

Det doksologiske overskud Luk 17,11-19 Gud skal have æren. Ikke ansvaret og ikke skylden, men æren. Det at give ære, lovprisning, kaldes doksologi. For efterhånden mange år siden talte en af de for tidligt døde teologer om livets doksologiske overskud (se B. Hahn,...

læs mere

Trettende søndag efter trinitatis

Privilegieblindhed Luk 10,23-37 Mon ikke lignelsen om den barmhjertige samaritaner er den mest kendte af Jesu lignelser. Der er næppe en spejdertrop i landet, der ikke på et eller andet tidspunkt har dramatiseret den i en børnegudstjeneste. En af spejderne har fået...

læs mere

Tolvte søndag efter trinitatis

Den konkrete helbredelse: den konkrete samtale Mark 7,31-37 Tekster, der er blevet læst så meget og så ofte og så længe og så grundigt som evangelieteksterne bliver dækket af et tykt lag af – om ikke støv – så i hvert fald mange hundrede års fortolkninger. Det er...

læs mere

Ellevte søndag efter trinitatis

Den uhyggelige nåde Luk 18,9-14 Noget af det mest uhyggelige, der kan ske ved aftenstide eller i mareridt, er at befinde sig et sted, når man kan ikke se, hvilket sted det er. Der er noget i horisonten, men er det bjerge langt væk, eller bygninger tæt på? Der er noget...

læs mere

Tiende søndag efter trinitatis

Jerusalems fred Luk 19,41-48 Historisk set lever vi i en undtagelsessituation. Hvis man ser på menneskehedens samlede historie, er det unormalt, at der er fred. Normen er ufred. Perioder uden konflikt hører til sjældenhederne. Det er en ubetalelig lykke at leve i en...

læs mere

Niende søndag efter trinitatis

Den absurde lignelse Luk 16,1-9 Jesus fortalte lignelser. Det er en af de ting, man er helt sikker på. Han brugte lignelser i sin forkyndelse. Eller rettere: Han forkyndte i lignelser. For lignelsen er ikke bare et billede, der skal illustrere en pointe. Den er et...

læs mere

Fjerde søndag efter trinitatis

Barmhjertighedsforhold Luk 6,36-42 Indimellem hører man om at have god karma. Det er vist blevet et udtryk for, at noget godt sker for en. Men man er ikke bare er heldig. Hvis man har god karma, har man på en måde fortjent det gode, der sker. God karma er gode...

læs mere

Tredje søndag efter trinitatis

Menneskelighed, medmenneskelighed, medlidenhed Luk 15,1-10 En mand falder til jorden. En mangemillionær får hjertestop. En fodboldspiller på toppen af sin karriere kollapser. En 29-årig veltrænet mand. Gift, far til to. Han styrter om på græsset midt i en landskamp....

læs mere

Anden søndag efter trinitatis

Fester og skarnsstreger Luk 14,16-24 Fornylig gik jeg hen over Kultorvet. Det var godt vejr. Stemningen var sommerlig. Som sædvanlig var der en gruppe hjem- og subsistensløse personer forsamlet, som havde en højrøstet fest. Jeg blev ikke indbudt til festen, heldigvis,...

læs mere

Trinitatis søndag

Identitetspolitik og åndsfødsel Joh 3,1-15 Et af de fremmedord, jeg ynder at bruge, er oxymoron. Det giver en vis anerkendelse. Samtalepartnerne bliver duperet, men ser ud som om de ved, hvad det betyder, selv om de sjældent gør det. Det betyder noget i retning af en...

læs mere

Anden pinsedag

Ånden og abjectet Joh 3,16-21 Pludselig kommer Ånden over dem. Vi hørte det i læsningen fra Apostlenes Gerninger for alteret. Pludselig kommer Helligånden over de hedninger, der var til stede og hørte Peters prædiken. Pludselig blev skellet mellem jøder og hedninger...

læs mere

Pinsedag

Den håndgribelige ånd Joh 14,22-31 Der findes et dansk mundheld, som jeg i perioder har holdt meget af: ”Det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken end at sidde i kirken og tænke på kroen”. Jeg kender ikke et tilsvarende bonmot på andre sprog. Mon ikke det...

læs mere

Sjette søndag efter påske

Religiøs vold og Sandhedens Ånd Joh 15,26 - 16,4 Tekster som denne vil man gerne fortrænge. Måske fordi de vidner om det, man helst vil fortrænge. Det, der ofte er fortrængt. Sider af mennesker, man ikke vil vide af. Og sider af religion, man foretrækker at fornægte....

læs mere

Femte søndag efter påske

Bøn i Jesu navn Joh 16,23b-28 Nogle gange viser tilværelsen sig således, at man ikke kan lade være med at bede. Bøn er den mest naturlige reaktion på tilværelsens yderpunkter, uanset hvad man i øvrigt mener om religion. Det gælder i hvert fald en af landets mest...

læs mere

Fjerde søndag efter påske

Talsmanden og verden Joh 16,5-15 I dag vender tiden. Vi har siden påske ligesom i dag hørt tekster fra Johannesevangeliets afskedstale. De har indtil i dag set tilbage på påsken og efterbehandlet hans død og bortgang. Nu vender det. Nu vender vi blikket frem mod...

læs mere

Tredje søndag efter påske

Glæden afløser sorgen Joh 16,16-22 Endelig lyder der atter salmesang i Vartov Kirke. Engang vil tiden uden salmer måske stå som en kort tid, men lige nu føles det som en lang sorgfuld tid, der glædeligvis er overstået. Det er en lettelse, at prædikenens enetale holdes...

læs mere

Anden søndag efter påske

Den gode hyrdes magt Joh 10,11-16 Det er ikke længe siden, at der var tre generationer Vartov-præster i kirke, foruden selvfølgelig en del andre præster. Straks blev det anledning til bemærkninger om hyrdeembedet, fordi pastor er latin og betyder hyrde. Præsten skal...

læs mere

Første søndag efter påske

Det opstandne offer Joh 20,19-31 William Goldings roman Fluernes Herre fra 1954 handler som bekendt om en gruppe engelske drenges lidet succesfulde forsøg på at opbygge et samfund på en øde ø, hvor de er landet efter et flystyrt. I begyndelsen indfører de en form for...

læs mere

Anden påskedag

Gudstjenesten i Emmaus Luk 24,23-35 Nye metoder til udlægning af bibelske skrifter kommer i dag i en lind strøm. Det kan være svært at følge med i kønshermeneutiske, intersektionelle, økologiske, migrations og alt muligt andet læsninger, som dukker op. Hver især tager...

læs mere

Påskedag

Opstandelsen på koptisk og jysk Mark 16,1-8 Kristus er opstanden! Han er sandelig opstanden! Det er den kristne påskejubel, som den har lydt påskemorgen i snart to tusinde år. Dette glædelige evangelium forener kristne på alle steder til alle tider. Overalt i verden,...

læs mere

Langfredag

Korsfæstelsen Mark 15,20-39 Jesus korsfæstes. Han henrettes på et kors i Jerusalem engang i trediverne. Korsfæstelsen var den grusomste måde at dø på. Forbeholdt for slaver og samfundets laveste klasser. Henrettelsesformen var ekstremt smertefuldt og langvarig. Det...

læs mere

Skærtorsdag

Det sidste måltid Matth 26,17-30 New Yorker-fotografen Henry Hargreaves har udført et projekt, hvor han har taget billeder af forskellige måltider. Alle fotos er taget lodret fra oven. Måltidet ser ud, som det man ser, når man sidder til bords og kigger ned på sin...

læs mere

Palmesøndag

Indtoget i morderstaden Matth 21,1-9 ”Nu er vort mismods vinter, gjort til sommer/ en søn af huset York er vores sol,” siger den skumle Richard i indledningsreplikken i Shakespeares drama Richard III. For krigen er forbi. Hadet er bragt til ende. Der er fest og glade...

læs mere

Mariæ bebudelses dag

Maria og krænkelseskulturen Gitte Buch-Hansen Luk 1,26-38 "Kender du det, at man stiller sig selv spørgsmål i prædikenens indledning, som er så gode, at man ikke kan besvare dem?" Det var et spørgsmål, som Jesper Tang stillede mig i en mailkorrespondance i forbindelse...

læs mere

Midfaste søndag

Jesus og samfundsordenen Joh 6,1-15 Vi skal sikkert tilbage til Anden Verdenskrig for at finde et år, der har lært os mere om statens og samfundets betydning, end vi har lært i det forgangne år. I min levetid har jeg i hvert fald ikke tidligere oplevet så massivt,...

læs mere

Tredje søndag i fasten

Tamim Luk 11,14-28 Udadlelig. Udadlelig skal du være over for Herren din Gud, hørte vi for alteret. Da de lavede 1992-oversættelsen var ordet udadlelig ikke det mest heldige valg. Ikke alene er det svært at udtale, så det lyder nogenlunde pænt, udadlelig. Dets...

læs mere

Anden søndag i fasten

Det uventede Matth 15,21-28 Bibelhistorien er formentlig den mest fortalte historie i verden. Herunder selvfølgelig historierne fra Det Gamle Testamente om, hvordan israelitterne kom til at bo i Palæstina, som man nu kalder landområdet. I Kana’ans land, som det hedder...

læs mere

Første søndag i fasten

Det ukontrollerbare Matth  4,1-11 Som sagt skrives evangelieteksten i Matthæusevangeliet. I Markusevangeliet hører vi også, at Jesus efter sin dåb bliver fristet af Satan. Men det forlyder ikke, hvordan det foregik. Det fortæller Matthæus om. Man kan forestille sig,...

læs mere

Fastelavns søndag

Opfylde al retfærdighed Matt 3,13-17 Hvor gerne ville man sige som Jesus i denne tekst? ”Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.” Tænk at kunne sige sådan. At vide, hvad retfærdigheden er, og opfylde den. Tænk engang, ikke at være i tvivl; ikke...

læs mere

Søndag seksagesima

Ordet blandt tidsler Mark 4,1-20 I januar-februar 1970 afholdt Louisiana udstillingen Tabernakel. Den samlede blandt andre de toneangivende blandt de unge, danske kunstnere. På den udstilling skulle Bjørn Nørgaards siden så berømte hest have været slagtet. Det fik han...

læs mere

Søndag septuagesima

Retten til arbejde Matt 20,1-16 En af de menneskerettigheder, der i praksis har mindre betydning, er retten til arbejde. Den findes ikke desto mindre både i FN’s menneskerettighedskonvention og i den danske grundlov. Enhver har ret til arbejde. Det er artikel 23 i...

læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger

Tabor-lyset Matt 17,1-9 Der er mange bjerge i Matthæusevangeliet. Det er ikke så mærkeligt, for fra Det Gamle Testamente ved vi, at bjerget er det sted, hvor Gud møder mennesker. Derfor er det passende, at vi skal afslutte epifanitiden på forklarelsens bjerg. Det...

læs mere

Anden søndag efter helligtrekonger

Troens fællesskab Joh 2,1-11 Vi befinder os i epifanitiden. Epifani betyder åbenbaring, afsløring. Tiden efter helligtrekonger er dedikeret til de første episoder, hvor Jesus afslører sig. Han åbenbarer, hvem han er over for sin moder og sine disciple. Det er således...

læs mere

Første søndag efter helligtrekonger

Stemningen i Guds hus Luk 2,41-52 Et sted i sit autofiktive storværk Min kamp fortæller den norske forfatter Karl Ove Knausgård om, hvordan det var at komme hjem i en periode i hans barndom. Allerede på vej op til huset skærpede sanserne sig. Når han lagde hånden på...

læs mere

Helligtrekongers søndag

Perspektiv Matt 2,1-12 Nogle gange er det vanskeligt at regne ud, hvad man har tænkt, da tekstrækkerne blev sammensat. Det er svært at genkende det perspektiv, der er lagt over teksterne. Det kan være frustrerende, hvis man tror, at der ligger en dybere mening i...

læs mere

Nytårsdag

Guds pagt Luk 2,21 Ved indgangen til året har vi brug for at finde det faste fundament. Vi har et behov for at høre det om det grundlæggende. Vi vil gerne vide, hvad vi kan regne med i 2021. Vi ønsker at blive forsikret om et urokkeligt udgangspunkt for et år, som vi...

læs mere

Anden juledag

Fuldbyrdelsen Matt 23,34-39 Lad det klinge sødt i sky: Længe leve Kongen ny, Zions konge, barnebly! Han kom til jord, som os profeten spå’de Ja, nu kom han. Han kom til jord. Nu blev forventningerne indfriet. Nu er det opfyldelsens tid. Glæden er udløst. Guds himmel...

læs mere

Juledag

Opfyldelsen Luk 2,1-14 ”Vi var i nød så længe/dog hørte han vor bøn" "Ret i en salig tid/kom han hid!” Nu kom han! Nu kom han os i møde. Nu er det opfyldelsens tid. Forventningstiden er forbi. Det har været ganske anstrengende at nå hertil. Adventstidens glædelige...

læs mere

Juleaften

Opfyldelsestid Luk 2,1-14 Nu skete det. Nu kom han! Nu kom han, ham vi forventede! Nu blev vor forventning opfyldt! Nu forvandles vor glædelige forventning til festlig opfyldelse! Nu bliver forventningstiden til opfyldelsestid. Og hele verden går lidt i stå. I et kort...

læs mere

Tredje søndag i advent

Forventningstid Matt 11,2-10 Johannes Døberen har en fast plads i den tidligt kristne personkreds. Han optræder i alle evangelierne og er også kendt fra samtidige jødiske tekster. Johannes Døberen var som andre på den tid en dommedagsprædikant og levede i forventning...

læs mere

Anden søndag i advent

Ventetid Luk 21,25-36 Ventetid. Af alle tider må ventetiden være den mest forhadte. Det ved man som tidligere pendler. Samtidig er det den tid, der får mest opmærksomhed. Fordi den skal nedkæmpes. Ventetiden skal ned. Den skal helst helt væk. Der er regler og...

læs mere

Første søndag i advent

Nedfaret til Helvede Matt. 21,1-9 Nedfaret til Helvede! Der er tradition for at bruge den formulering i trosbekendelsen i Immanuelskirken og Vartov Kirke. Den første søndag i kirkeåret er en god dag at indlede nye traditioner eller vende tilbage til gamle. Dagens...

læs mere