Om prædiketeksten

Anden søndag efter helligtrekonger

Sidste søndag efter helligtrekonger (1): Forklarelsen på bjerget v.1 Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. v.2 Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen,...

læs mere

Anden søndag efter helligtrekonger

2. s.e. helligtrekonger (1): Brylluppet i Kana v.1 Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; v.2 også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. v.3 Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« v.4 Jesus...

læs mere

Første søndag efter helligtrekonger

1. søndag efter helligtrekonger (1): Jesus som tolvårig i templet v.41 Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. v.42 Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. v.43 Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev...

læs mere

Helligtrekongers søndag

Helligtrekongers søndag (1): De vise mænd v.1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem v.2 og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at...

læs mere

Nytårsdag

Nytårsdag (1): Jesu omskærelse Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Luk 2,21 (jf. Matt 1,25b) Tekstens forhold til andre evangelier Der er ingen direkte...

læs mere

Anden juledag

2. juledag (1): Dommen over Jerusalem Jesus sagde: »Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme,...

læs mere

Juleaften/Juledag

Juleaften/Juledag (1): Jesu fødsel Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver...

læs mere

Tredje søndag i advent

3. søndag i advent (1): Jesus og Johannes Døberen Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og...

læs mere

Anden søndag i advent

2. søndag i advent (1): De sidste tider Jesus sagde: »Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for...

læs mere

Første søndag i advent

1. søndag i advent (1): Indtoget i Jerusalem Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom...

læs mere