Om prædiketeksten

Anden søndag efter påske

1. søndag efter påske (1) Den gode hyrde v.11 Jesus sagde: »Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. v.12 Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på...

læs mere

Første søndag efter påske

1.søndag efter påske (1) Den opstandne Jesus og disciplene v.19 Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« v.20 Da han...

læs mere

Anden påskedag

2. påskedag (1) Vandringen til Emmaus v.13 Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; v.14 de talte med hinanden om alt det, som var sket. v.15 Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det...

læs mere

Påskedag

Påskedag (1) Den tomme grav v.1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. v.2 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. v.3 Og de sagde...

læs mere

Langfredag

Langfredag (1) Korsfæstelsen v.20 Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. v.21 Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far...

læs mere

Skærtorsdag

Skærtorsdag (1) Den sidste nadver v.17 Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« v.18 Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger:...

læs mere

Palmesøndag

Palmesøndag (1) Indtoget i Jerusalem v.1 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted v.2 og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom...

læs mere

Mariæ bebudelses dag

Mariæ bebudelse (1) v.26 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, v.27 til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. v.28 Og englen kom ind...

læs mere

Midfaste søndag

Midfaste søndag (1) Bespisningen af 5000 mand v.1 Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. v.2 En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. v.3 Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig...

læs mere

Tredje søndag i fasten

3. søndag i fasten (1) Jesus og Beelzebul v.14 Engang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. v.15 Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han...

læs mere

Anden søndag i fasten

2. søndag i fasten (1) Den kana’annæiske kvinde: v.21 Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. v.22 Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« v.23...

læs mere

Første søndag i fasten

1. søndag i fasten (1) Fristelsen i ørkenen: v.1 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. v.2 Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. v.3 Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig,...

læs mere

Fastelavns søndag

Fastelavns søndag (1) Jesu dåb: v.13 Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. v.14 Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« v.15 Men Jesus svarede ham: »Lad det nu...

læs mere

Søndag seksagesima

Søndag seksagesima (1) Lignelsen om sædemanden: v.1 Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. v.2 Og han lærte...

læs mere

Søndag septuagesima

Søndag septuagesima (1): Arbejderne i vingården v.1 For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. v.2 Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. v.3 Ved den...

læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger

Sidste søndag efter helligtrekonger (1): Forklarelsen på bjerget v.1 Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. v.2 Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen,...

læs mere

Anden søndag efter helligtrekonger

2. s.e. helligtrekonger (1): Brylluppet i Kana v.1 Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; v.2 også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. v.3 Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« v.4 Jesus...

læs mere

Første søndag efter helligtrekonger

1. søndag efter helligtrekonger (1): Jesus som tolvårig i templet v.41 Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. v.42 Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. v.43 Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev...

læs mere

Helligtrekongers søndag

Helligtrekongers søndag (1): De vise mænd v.1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem v.2 og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at...

læs mere

Nytårsdag

Nytårsdag (1): Jesu omskærelse Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Luk 2,21 (jf. Matt 1,25b) Tekstens forhold til andre evangelier Der er ingen direkte...

læs mere

Anden juledag

2. juledag (1): Dommen over Jerusalem Jesus sagde: »Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme,...

læs mere

Juleaften/Juledag

Juleaften/Juledag (1): Jesu fødsel Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver...

læs mere

Tredje søndag i advent

3. søndag i advent (1): Jesus og Johannes Døberen Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og...

læs mere

Anden søndag i advent

2. søndag i advent (1): De sidste tider Jesus sagde: »Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for...

læs mere

Første søndag i advent

1. søndag i advent (1): Indtoget i Jerusalem Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom...

læs mere