Om prædiketeksten

Juledag

Luk 2,1-14 Juleevangeliet hører vi i år to dage i træk. Jeg læste den også i går, da der i kirken var flere børn og unge, end der plejer at være. Jeg kunne have valgt noget andet, men man kan ikke snyde nogen for Lukas’ historie om Jesu fødsel, så ville det nok ikke...

læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Tunge byrder v.25 På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; v.26 ja, fader, for således var det din vilje. v.27 Alt har min fader overgivet...

læs mere

Toogtyvende søndag efter trinitatis

Om disse mine små v.1 På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« v.2 Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem v.3 og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn,...

læs mere

Alle helgens dag

Jordens salt og verdens lys v.13 »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. v.14 I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. v.15 Man...

læs mere

Tyvende søndag efter trinitatis

Vingården v.28 »Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. v.29 Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. v.30 Så gik han til den anden søn og sagde det samme...

læs mere

Nittende søndag efter trinitatis

De første disciple Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?«...

læs mere

Attende søndag efter trinitatis

Det sande vintræ v.1 »Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. v.2 Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. v.3 I er allerede rene på grund af det ord, jeg...

læs mere

Syttende søndag efter trinitatis

Jesus til bords med toldere og syndere v.14 Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. v.15 Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords...

læs mere

Sekstende søndag efter trinitatis

Opvækkelsen af Lazarus v.19 Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. v.20 Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset. v.21 Martha sagde til Jesus: »Herre,...

læs mere

Femtende søndag efter trinitatis

Martha og Maria v.38 Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. v.39 Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. v.40 Men Martha var travlt optaget af at...

læs mere

Fjortende søndag efter trinitatis

Den lamme ved Betesda dam v.1 Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. v.2 Ved Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda; den har fem søjlegange. v.3 I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som...

læs mere

Trettende søndag efter trinitatis

Zebedæussønnerne v.20 Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. v.21 Han spurgte hende: »Hvad vil du?« Hun sagde til ham: »Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din...

læs mere

Tolvte søndag efter trinitatis

Synd mod Helligånden v.31 »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. v.32 Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne...

læs mere

Ellevte søndag efter trinitatis

Kvinden i farisæerens hus v.36 En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. v.37 Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun...

læs mere

Tiende søndag efter trinitatis

Tiende søndag efter trinitatis: Ve over Galilæas byer v.16 »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre v.17: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. v.18...

læs mere

Niende søndag efter trinitatis

Niende søndag efter trinitatis: Den uretfærdige dommer v.1 Og han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. v.2 Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. v.3 I samme by var der en enke,...

læs mere

Ottende søndag efter trinitatis

 Huset på klippegrund og huset på sandgrund v.22 »Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? v.23 Og da vil jeg sige dem, som det...

læs mere

Anden søndag efter trinitatis

Efterfølgelse v.25 Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: v.26 »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. v.27 Den, der ikke bærer sit...

læs mere

Første søndag efter trinitatis

Den rige bonde v.13 En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.« v.14 Men han svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?« v.15 Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al...

læs mere

Trinitatis søndag

Missionsbefalingen v.16 De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. v.17 Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. v.18 Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. v.19 Gå...

læs mere

Anden pinsedag

Livets brød v.44 »Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. v.45 Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig. v.46...

læs mere

Pinsedag

Talsmanden v.15 »Elsker I mig, så hold mine bud; v.16 og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: v.17 sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den...

læs mere

Sjette søndag efter påske

Jesu sidste bøn v.20 »Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, v.21 at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. v.22 Den herlighed, du har...

læs mere

Kristi Himmelfart

Kristi Himmelfart v.46 Jesus sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, v.47 og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, v.48 og I skal...

læs mere

Femte søndag efter påske

Jesu sidste bøn v.1 Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, v.2 ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham....

læs mere

Fjerde søndag efter påske

Sandheden skal gøre jer frie v.28 Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. v.29 Og han, som har sendt mig, er med mig; han har...

læs mere

Tredje søndag efter påske

I min faders hus v.1 Jesus sagde: »Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! v.2 I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? v.3 Og når jeg er gået bort og har gjort en...

læs mere

Anden søndag efter påske

Jesus under tempelindvielsesfesten v.22 Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, v.23 og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. v.24 Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er...

læs mere

Første søndag efter påske

Peter og Jesus v.15 Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« v.16 Igen, for anden gang, sagde han til ham:...

læs mere

Palmesøndag

Indtoget i Jerusalem v.1 Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. v.2 Dér holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. v.3 Maria...

læs mere

Mariæ bebudelse

Marias lovsang eller Magnificat v.46 Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, v.47 og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! v.48 Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle slægter prise mig salig, v.49 thi den Mægtige har gjort store ting mod...

læs mere

Midfaste søndag

Brødtalen v.24 Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. v.25 Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?« v.26 Jesus...

læs mere

Tredje søndag i fasten

Jesus og jøderne v.42 Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. v.43 Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan...

læs mere

Anden søndag i fasten

Helbredelsen af den epileptiske dreng v.14 [Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes] kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. v.15 Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen...

læs mere

Første søndag i fasten

Om at være den største [Apostlene] v.24 kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. v.25 Da sagde han til dem: »Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. v.26 Sådan skal I ikke være; men den...

læs mere

Fastelavns søndag

Lidelsesforudsigelse og helbredelse af den blinde ved Jeriko v.31 Jesus tog de tolv til side og sagde til dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: v.32 Han skal overgives til hedningerne, og de skal...

læs mere

Søndag seksagesima

Lignelsen om kornet og sennepsfrøet v.26 Og han sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; v.27 han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. v.28 Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så...

læs mere

Søndag septuagesima

De betroede talenter v.14 »Det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; v.15 én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. v.16 Den, der...

læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger

Timen er kommet v.23 Jesus svarede disciplene: »Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. v.24 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. v.25 Den, der...

læs mere

Fjerde søndag efter helligtrekonger

Vandringen på søen v.22 Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. v.23 Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet...

læs mere

Tredje søndag efter helligtrekonger

Troens kraft og tjenerens vilkår v.5 Apostlene sagde til Herren: »Giv os en større tro!« v.6 Herren svarede: »Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer. v.7 Hvis en af jer har...

læs mere

Anden søndag efter helligtrekonger

Den samaritanske kvinde v.5 Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. v.6 Dér var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden; det var ved den sjette time. v.7 En samaritansk kvinde kom...

læs mere

Første søndag efter helligtrekonger

”Lad de små børn komme til mig” v.13 De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, v.14 men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er...

læs mere

Helligtrekongers søndag

Jeg vælger teksten efter første tekstrække og genudsender derfor kommentarerne fra sidste år. Helligtrekongers søndag (1): De vise mænd   v.1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til...

læs mere

Nytårsdag

Nytårsdag (2) v.5 »Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. v.6 Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til...

læs mere

Anden juledag

”Jeg er ikke kommet for at bringe fred” v.32 »Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. v.33 Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene....

læs mere

Juledag

Johannesprologen v.1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. v.2 Han var i begyndelsen hos Gud. v.3 Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. v.4 I ham var liv, og livet var menneskers lys. v.5 Og lyset skinner i mørket,...

læs mere

Juleaften

Jesu fødsel v.1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. v.2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. v.3 Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by....

læs mere

Fjerde søndag i advent

Jesus og Johannes (Døberen) v.25 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, v.26 og de gik hen til Johannes og sagde: »Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham.«...

læs mere

Tredje søndag i advent

Zakarias’ lovsang v.67 Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: v.68 »Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. v.69 Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, v.70 sådan som han fra gammel tid...

læs mere

Tredje søndag i advent

Zakarias’ lovsang v.67 Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: v.68 »Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. v.69 Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, v.70 sådan som han fra gammel tid...

læs mere

Anden søndag i advent

Brudepigerne v.1 Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. v.2 Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. v.3 De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. v.4 De kloge tog både deres lamper med og olie i deres...

læs mere

Første søndag i advent

1.s.a.(2) Jesus i Nazarets synagoge v.16 Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. v.17 Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der...

læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret (1) Verdensdommen Jesus sagde: v.31 »Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. v.32 Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde...

læs mere

Firetyvende søndag efter trinitatis

24.s.e.trin.(1) Synagoge forstanderens datter og kvinden med blødninger v.18 Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.« v.19 Jesus...

læs mere

Alle helgens dag

Alle helgens dag (1) Saligprisningerne v.1 Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. v.2 Og han tog til orde og lærte dem: v.3 »Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. v.4   Salige er de, som sørger, for...

læs mere

Toogtyvende søndag efter trinitatis

22.s.e.trin. (1) Den gældbundne tjener v.21 Da kom Peter til Jesus og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« v.22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til...

læs mere

Enogtyvende søndag efter trinitatis

21.s.e.trin.(1) Den kongelige embedsmands søn v.46 Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. v.47 Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham...

læs mere

Tyvende søndag efter trinitatis

20.s.e.trin.(1) Kongesønnens bryllup v.1 Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: v.2 »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. v.3 Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. v.4 Så sendte...

læs mere

Nittende søndag efter trinitatis

19.s.e.trin.(1) Helbredelsen af den lamme i Kapernaum v.1 Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. v.2 Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. v.3...

læs mere

Attende søndag efter trinitatis

18. s.e.trin.(1) Det største bud i loven – Davids søn og Davids herre v.34 Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, v.35 og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: v.36 »Mester, hvad er det største bud i...

læs mere

Sekstende søndag efter trinitatis

16.s.e.trin.(1) Enkens søn i Nain v.11 Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. v.12 Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor...

læs mere

Femtende søndag efter trinitatis

15.s.e.trin. (1) Om bekymringer v.24 »Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. v.25 Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan...

læs mere

Fjortende søndag efter trinitatis

14.s.e.trin(1) De ti spedalske v.11 Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilæa. v.12 Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham v.13 og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!«...

læs mere

Trettende søndag efter trinitatis

13.s.e.trin.(1) Den barmhjertige samaritaner v.23 Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, som ser det, I ser. v.24 For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I...

læs mere

Tolvte søndag efter trinitatis

12.s.e.trin.(1) Helbredelsen af den døvstumme v.31 Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. v.32 Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. v.33...

læs mere

Ellevte søndag efter trinitatis

11.s.e.trin.(1) Lignelsen om farisæeren og tolderen v.9 Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: v.10 »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. v.11...

læs mere

Tiende søndag efter trinitatis

10.s.e.trin.(1) Jesus græder over Jerusalem v.41 Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den v.42 og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. v.43 For der skal komme dage over dig, da dine...

læs mere

Niende søndag efter trinitatis

9.s.e.trin.(1) Lignelsen om den uærlige godsforvalter v.1 Jesus sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. v.2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det,...

læs mere

Fjerde søndag efter trinitatis

4.s.e.trin.(1) Splinten i din broders øje Jesus sagde: v.36 »Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. v.37 Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. v.38 Giv, så skal der gives jer. Et godt,...

læs mere

Tredje søndag efter trinitatis

3.s.e.trin.(1) Det mistede får og den tabte mønt v.1 Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, v.2 og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« v.3 Men han fortalte dem denne...

læs mere

Anden søndag efter trinitatis

2.s.e.trin. (1) Det store festmåltid v.16 »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. v.17 Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede! v.18 Men de gav sig alle som én til at undskylde...

læs mere

Første søndag efter trinitatis

1.s.e.trin. (1) Lignelsen om den rige mand og Lazarus v19 »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. v20 Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, v21 og ønskede kun at spise sig mæt i det,...

læs mere

Trinitatis søndag

Trinitatis søndag (1) v.1 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. v.2 Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med...

læs mere

Anden pinsedag

2. pinsedag (1) v.16 Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. v.17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. v.18 Den, der...

læs mere

Pinsedag

Pinsedag (1) v.22 Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus: »Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?« v.23 Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til...

læs mere

Sjette søndag efter påske

6. søndag efter påske (1) v.26 »Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. v.27 Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. v.1 Sådan har jeg talt til jer, for at I...

læs mere

Kristi himmelfarts dag

Kristi himmelfarts dag (1) v.14 Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. v.15 Så sagde han til dem: »Gå ud i...

læs mere

Femte søndag efter påske

5. søndag efter påske (1) v.23 »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. v.24 Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. v.25 Sådan har jeg talt til jer i...

læs mere

Fjerde søndag efter påske

4. søndag efter påske (1) Talsmanden Jesus sagde: v.5 »Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? v.6 Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. v.7 Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for...

læs mere

Tredje søndag efter påske

3. søndag efter påske (1) Om en kort tid Jesus sagde: v.16 »En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« v.17 Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke,...

læs mere

Anden søndag efter påske

2. søndag efter påske (1) Den gode hyrde v.11 Jesus sagde: »Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. v.12 Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på...

læs mere

Første søndag efter påske

1.søndag efter påske (1) Den opstandne Jesus og disciplene v.19 Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« v.20 Da han...

læs mere

Anden påskedag

2. påskedag (1) Vandringen til Emmaus v.13 Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; v.14 de talte med hinanden om alt det, som var sket. v.15 Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det...

læs mere

Påskedag

Påskedag (1) Den tomme grav v.1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. v.2 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. v.3 Og de sagde...

læs mere

Langfredag

Langfredag (1) Korsfæstelsen v.20 Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. v.21 Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far...

læs mere

Skærtorsdag

Skærtorsdag (1) Den sidste nadver v.17 Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« v.18 Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger:...

læs mere

Palmesøndag

Palmesøndag (1) Indtoget i Jerusalem v.1 Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted v.2 og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom...

læs mere

Mariæ bebudelses dag

Mariæ bebudelse (1) v.26 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, v.27 til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. v.28 Og englen kom ind...

læs mere

Midfaste søndag

Midfaste søndag (1) Bespisningen af 5000 mand v.1 Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. v.2 En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. v.3 Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig...

læs mere

Tredje søndag i fasten

3. søndag i fasten (1) Jesus og Beelzebul v.14 Engang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. v.15 Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han...

læs mere

Anden søndag i fasten

2. søndag i fasten (1) Den kana’annæiske kvinde: v.21 Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. v.22 Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« v.23...

læs mere

Første søndag i fasten

1. søndag i fasten (1) Fristelsen i ørkenen: v.1 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. v.2 Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. v.3 Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig,...

læs mere

Fastelavns søndag

Fastelavns søndag (1) Jesu dåb: v.13 Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. v.14 Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« v.15 Men Jesus svarede ham: »Lad det nu...

læs mere

Søndag seksagesima

Søndag seksagesima (1) Lignelsen om sædemanden: v.1 Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. v.2 Og han lærte...

læs mere

Søndag septuagesima

Søndag septuagesima (1): Arbejderne i vingården v.1 For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. v.2 Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. v.3 Ved den...

læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger

Sidste søndag efter helligtrekonger (1): Forklarelsen på bjerget v.1 Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. v.2 Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen,...

læs mere

Anden søndag efter helligtrekonger

2. s.e. helligtrekonger (1): Brylluppet i Kana v.1 Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; v.2 også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. v.3 Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« v.4 Jesus...

læs mere

Første søndag efter helligtrekonger

1. søndag efter helligtrekonger (1): Jesus som tolvårig i templet v.41 Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. v.42 Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. v.43 Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev...

læs mere

Helligtrekongers søndag

Helligtrekongers søndag (1): De vise mænd v.1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem v.2 og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at...

læs mere

Nytårsdag

Nytårsdag (1): Jesu omskærelse Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Luk 2,21 (jf. Matt 1,25b) Tekstens forhold til andre evangelier Der er ingen direkte...

læs mere

Anden juledag

2. juledag (1): Dommen over Jerusalem Jesus sagde: »Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme,...

læs mere

Juleaften/Juledag

Juleaften/Juledag (1): Jesu fødsel Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver...

læs mere

Tredje søndag i advent

3. søndag i advent (1): Jesus og Johannes Døberen Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og...

læs mere

Anden søndag i advent

2. søndag i advent (1): De sidste tider Jesus sagde: »Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for...

læs mere

Første søndag i advent

1. søndag i advent (1): Indtoget i Jerusalem Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom...

læs mere