Gudstjenester

i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

Niels Grønkjær varetager gudstjenesten hvis ikke andet er anført.

31. maj (pinsedag)

Vartov             kl. 9.45 Festgudstjeneste – radiotransmission  

7. juni (trinitatis)

Ingen gudstjeneste Foreningen af Grundtvigske Fri- og Valgmenigheders årsmøde i Bovlund-Rødding 6.-7. juni  

*Immanuelskirken er beliggende
Forhåbningsholms Allé 20A, 1904 Frederiksberg C