Vielse

En vielse i kirken har i sig selv juridisk gyldighed, mens en kirkelig velsignelse finder sted efter borgerligt indgået ægteskab på rådhuset. Mindst den ene part skal være døbt. Tidspunkt for vielsen/velsignelsen aftales med præsten.

Brudeparret kontakter præsten, og der aftales tidspunkt for en samtale om vielsens betydning og praktiske forhold. Til denne samtale medbringes en såkaldt prøvelsesattest som udstedes af kommunens borgerservice, og som ikke må være mere end tre måneder gammel i forhold til vielsesdatoen. Desuden medbringes navn og adresse på to vidner som skal være til stede ved vielseshandlingen.

Brudeparret arrangerer selv blomsterudsmykning i kirken.