Vartov Valgmenighed

Vartov Kirke
Løngangstræde 24
1468 København K

Vartov Valgmenighed
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K

Niels Grønkjær

Præst

Præsteboligen
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K
Tlf: 33 13 30 31
e-mail:

Marianne Knudsen

Formand

Nordre Fasanvej 92, st.th.
2000 Frederiksberg
Tlf: 60 76 81 18
 

Kurt Gotfredsen

Forretningsfører

Opnæsgård 57, 1.th.
2970 Hørsholm
Tlf: 31 95 63 72
e-mail:

Inge Bønnerup

Organist

Peter Bangs Vej 153, 1.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf: 33 32 68 90
e-mail:

Agnete Veit

kirketjener

Elers Kollegium
Store Kannikestræde 9
1169 København K
Tlf: 40 38 55 44
e-mail: