Konfirmation

Ved konfirmationen bekræfter Gud sit ja til den døbte. Den konfirmationsforberedende undervisning finder almindeligvis sted i 8. klasse. Den begynder i ugen efter skolernes efterårsferie og ligger normalt onsdage kl. 15-17. Selve konfirmationen finder sted ved en gudstjeneste i slutningen af april eller begyndelsen af maj.

Forældre der ønsker at deres børn skal deltage i konfirmandundervisningen, bedes kontakte præsten for indskrivning, helst inden 20. maj. Forældrene inviteres til en fælles samtale engang i september. Det forventes at ikke-medlemmer indmelder sig i valgmenigheden.