Kommende gudstjenester

Nyt

Muhammad, islams profet

Ved menighedsmødet mandag den 30. september kl. 19.30 taler professor Jakob Skovgaard-Petersen om Muhammad, som er en af verdenshistoriens vigtigste figurer og yderst aktuel i verden i dag. Men det er de færreste danskere, der kender noget videre til hans liv, og...

Vartov og Københavns Valgmenigheder søger præst

Da menighedernes præst går på pension, søger Vartov og Københavns Valgmenighed i fællesskab en præst, som kan tiltræde 1. august 2020. De to menigheder har tilsammen cirka 600 medlemmer og hver sin kirke. Der er for tiden tre månedlige gudstjenester i Vartov Kirke og...

De sjællandske valgmenigheders efterårsmøde i Vallekilde

Søndag d. 6. oktober kl. 9.00 Morgenkaffe i Valgmenighedens Hus kl. 10.00 Gudstjeneste i Korskirken 11.30 Indlæg ved Mette Thy, Vallekilde Højskole 12.30 Frokost 13.30 Fællessang 14.00 Foredrag ved teolog og bioetiker Mickey Gerris 15.30 Eftermiddagskaffe Tilmelding...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.