Kommende gudstjenester

Nyt

Sensommermøde 1. september

Vartov Valgmenighed indbyder til sensommermøde søndag den 1. september. Efter gudstjenesten i Vartov Kirke kl. 10 samles vi i menighedssalen til frokost, foredrag, sang og hyggeligt samvær. Vi har formået kirkeministeriets departementschef Christian Dons Christensen...

Muhammad, islams profet

Ved menighedsmødet mandag den 30. september kl. 19.30 taler professor Jakob Skovgaard-Petersen om Muhammad, som er en af verdenshistoriens vigtigste figurer og yderst aktuel i verden i dag. Men det er de færreste danskere, der kender noget videre til hans liv, og...

Kommende præsteskifte

Niels Grønkjær har meddelt de to menigheder, at han ønsker at gå på pension til august 2020. Meddelelsen kom på Vartov Valgmenigheds årsmøde 29. april og ved menighedsrådsmøde i Københavns Valgmenighed 30. april, og dermed efter deres årsmøde. Klaus Skovsted...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.