Kommende gudstjenester

31. maj (pinsedag)

Vartov             kl. 10.00 Kirkegang med op til 80 deltagere Radiotransmission  

7. juni (trinitatis)

Vartov Kirke   kl. 10 Vartov kirke kl. 11.30 Konfirmation - kun for indbudte

Nyt

Vartov Valgmenighed 100 år

Kronik til Kristeligt Dagblad i anledning af Vartov Valgmenigheds jubilæum den 26. maj 2020 Niels Grønkjær, valgmenighedspræst i Vartov, dr.theol.   Palmesøndag 1867 varetager en profetisk oprømt Grundtvig gudstjenesten i Vartov Kirke. Hvordan kan Herrens indtog...

Fejringen af 100 års jubilæum pinsedag 31. maj er udsat

Der er almindelig gudstjeneste pinsedag med op til 80 kirkegængere, hvor Vartov 100 års jubilæum markeres, bl. a. ved afsyngelse af Apostlene sad i Jerusalem på den nye melodi af Phillip Faber komponeret til 100-års jubilæet. Gudstjenesten vil blive...

Genåbning!

Vel mødt! Efter lang tids venten har vi nu modtaget meddelelse om, at kirker må genåbne, samt vejledning om, hvilke retningslinjer man skal efterleve for at leve op til sundhedsmyndighedernes krav for at undgå smittespredning. De to menigheder har nedsat et udvalg,...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.