Kommende gudstjenester

Nyt

På den anden side

Ikke holdt prædiken til Midfaste søndag 2020 Johannes 6,24-35 Der er stille i verden. En søndagsstille ro. Mon også fuglene hører den? Men der er en uro i roen. Vi ved ikke hvad der kommer når verden igen begynder at bevæge sig. Stilheden dirrer. Vi ved ikke hvordan...

Kære menighed

For tiden er vi afskåret fra at holde gudstjeneste. Det er sært at vi ikke kan mødes som vi plejer, og det er tungt at omstændighederne tilsiger denne adskillelse som betyder at vi heller ikke kan holde påskegudstjenester. Men vi kan stadig tale med hinanden om stort...

Meddelelser fra præsten

20. marts 2020 Som følge af den alvorlige tilstand har biskopperne udsendt følgende påbud: Dåb og vielser Kan gennemføres med højst 10 personer som deltagere (inkl. præst og kirkebetjening). Det anbefales at udsætte disse kirkelige handlinger. Nøddåb og nødvielser kan...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.