Kommende gudstjenester

Nyt

Påskelørdag

Sidste år forsøgte vi at genindføre en gammel tradition for at mødes påskelørdag aften for at forberede påskesøndag med gudstjeneste. Det vil vi videreføre i år, så vi mødes lørdag d. 8. april kl. 17.00 i Vartov Kirke. Vi skal synge salmerne til denne dag og høre hele...

Program for rejsen til Jordan 15. – 22. oktober

Dag 1.  Søndag den 15. okt. Afrejse fra Kastrup med  Royal Jordanian Airline kl. 14.45 og ankomst til Amman kl. 20.20. Det er en direkte forbindelse. Vi bliver mødt i lufthavnen af en repræsentant for vores agent, der sørger for de nødvendige visumformaliteter,...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.