Kommende gudstjenester

Nyt

Vartov Valgmenighed skal have ny organist

Fremover vil det høje musikalske niveau fortsætte fra orgelbænken. Vores nye organist bliver nuværende domorganist ved Roskilde Domkirke, Kristian Olesen, som tiltræder stillingen i Vartov Kirke ved nytår 2020, hvor han forlader sin stilling i Roskilde. Indtil da vil...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.