Kommende gudstjenester

Nyt

Kom til Grundtvig-forestilling med Teater Jævn

Grundtvigsk Forum inviterer til teaterforestilling med Teater Jævn. Menigheden udlåner kirken til forestillingen, og derfor kan medlemmer af Vartov og Købehavns Valgmenighed overvære forestillingen gratis. Klik ind på det blå link forneden og bestil billet. Grundtvig...

Skatteregler og vedtægtsændringer

På baggrund af konkrete sager er Foreningen for grundtvigske fri- og valgmenigheder blevet opmærksom på, at vedtægterne i flere menigheder ikke lever op til SKATs regler. For at kunne opnå skattefradrag for sine indbetalinger skal menighederne fungere som en forening...

Günter Grass’ liv som værk

Menighedsmøde mandag d. 6. februar kl. 20.00 ved Per Øhrgaard. Da Günter Grass’ selvbiografi Beim Häuten der Zwiebel, dansk: Når løget skrælles udkom i 2006, var der stor opstandelse over oplysningen om, at den militære enhed, Grass som 17årig var blevet indrulleret...

Grundtvig i Vartov

På menighedsmødet mandag d. 6. marts kl. 20.00 vil Lise Korsgaard, sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum, fortælle om foreningens arbejde og drømme for at åbne huset Vartov endnu mere op. En fortælling der også handler om, hvordan erindringer bedst holdes i...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.