Kommende gudstjenester

Nyt

Årsmøde efter stramning af coronarestriktioner

Selv om regeringen har strammet forsamlingsforbudet, har vi stadig mulighed for at samles til møde, hvis alle sidder ned med ansigtet i samme retning. Der bliver derfor som planlagt årsmøde mandag d. 26.10. kl. 19.30 i kirken, hvor vi iagttager alle retningslinjer:...

Kirkegang efter stramning af coronarestriktioner

Selv om der er indført nye stramme restriktioner, er der ikke ændring vedr. reglerne om kirkegang. Vi må stadig komme til gudstjeneste, når vi iagttager kravene om max. 80 kirkegængere (arealkrav 1 person pr 4 kvm) og afstandskrav (2 m mellem kirkegængerne, når der...

Vartov Valgmenigheds årsmøde 2020

Det ordinære årsmøde i Vartov Valgmenighed skulle have været afholdt 27. april, men blev udsat pga. Corona. Vi indkalder nu til årsmøde d. 26. oktober kl. 19.30. Mødet vil blive afholdt i kirken, da vores sal kun kan rumme 20 personer i hht. coronaforanstaltninger....

Bibelen 2020

Den nye bibeloversættelse er målsprogsorienteret. Dvs. den stiler først og fremmest efter at være lettilgængeligt dansk, mens den samtidig er en korrekt oversættelse. Resultatet har vakt en del debat. På menighedsmødet den 16. november kl. 19.30 taler en af...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.