Kommende gudstjenester

Nyt

Koncert: Marienleben

Komponisten Paul Hindemiths Das Marienleben for klaver og sopran er skabt over Rainer Maria Rilkes digtcyklus af næsten samme navn: Das Marien-Leben. Værket blev opført første gang i 1923 og i en omarbejdet version i 1948. Organist Kristian Olesen vil sammen med...

Radiotransmission

Sidste søndag i kirkeåret, d. 21. november, transmitterer Danmarks Radio gudstjenesten fra Vartov Kirke. Da radiogudstjenesten begynder efter radioavis, introduktion og bedeslag, begynder gudstjenesten ca. 10.07.

Børneadvent

Efter gudstjenesten i Vartov Kirke første søndag i advent, d. 28. november, vil der være det traditionelle børnearrangement i menighedssalen og i præsteboligen med julehygge og juleevangelium. Alle børn og deres forældre og bedsteforældre er velkomne.

Adventsmøde

Mandag d. 29. november holdes adventsmøde i Vartov. Vi begynder i kirken kl. 17 med koncert ved organist Kristian Olesen og cellist Morten Zeuthen, og vi synger adventssalmer. Derefter er der samvær i menighedssalen med sang, musik og oplæsning. Der vil være en...

Menighedsrejse 2022

Et udvalg under råd og nævn i menighederne har påtaget sig at arrangere en menighedsrejse i 2022. Efter forskellige sonderinger er valget faldet på Gotland i uge 37 eller 38. Her vil vi se kirker, Fårø, rauker, Roma kloster og meget andet. Rejsen derop vil foregå i...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.