Kommende gudstjenester

Nyt

Foredrag om Gotland mandag d. 30. maj

Kulturhistorisk rejseleder Katrine Bjerregaard holder foredrag om Gotland mandag d. 30. maj kl. 19.30 i menighedssalen, Vartov. Det er selvfølgelig en forberedelse til rejsen til Gotland 11.-18. september, men det vil også være spændende at høre for dem, der ikke skal...

Menighedsrejse til Gotland

Nu er der mulighed for at tilmelde sig Vartov og KV’s menighedstur til Gotland. Turen foregår i uge 37 fra mandag d. 12.  til søndag d. 18. september 2022. Turen foregår i bus med afgang fra København mandag morgen. Kom med på en rejse tilbage i tiden, til en ø, som...

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og frimenigheder

Lørdag d. 25. juni afholdes årsmødet i Ubberup. Der er gudstjeneste i Ubberup Valgmenighedskirke og efterfølgende program med foredrag og middag på Ubberup Højskole. Udførligt program kan findes på hjemmesiden. Pris 450,- Tilmelding senest d. 1. juni på mail til...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.