Kommende gudstjenester

Nyt

Børneadvent

Efter gudstjenesten i Vartov Kirke anden søndag i advent, d. 4. december, vil der være det traditionelle børnearrangement i menighedssalen og i præsteboligen med julehygge og juleevangelium. Alle børn og deres forældre og bedsteforældre er velkomne. Tilmelding til...

Teologiske saloner – grundkursus i kristendom

På introduktionsmøderne for menighedens nye medlemmer fremkom et ønske om et grundkursus i kristendom. Det afholdes som "teologiske saloner" med oplæg ved Jesper Tang Nielsen og efterfølgende vin og samtale over 4 mandage d. 21. november og 5., 12. og 19. december kl....

Nye rejseplaner

Menighederne skulle have været på Gotland i september, men vi måtte som bekendt aflyse turen pga. manglende tilslutning. Nu prøver vi igen: Vagn Bjerre Christensen, en meget erfaren rejseleder til spændende og usædvanlige rejsemål, har tilbudt at arrangere en rejse...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.