Kommende gudstjenester

Nyt

Musikken under ordene – musikforedrag med Philip Faber

Torsdag d. 15. september 2022 kl. 17.30 - 19.00 i Vartovs store sal Hvornår har en tekst fundet sin rigtige melodi? Er det galt eller genialt at sætte ny melodi til elskede salmer som ’Det er så yndigt af følges ad’? Gennem nedslag i Grundtvigs store sang- og...

Jeg saa engang et Billede af det Evige

Grundtvig fortalt af Thure Lindhardt. I forbindelse med markeringen af 150-året for Grundtvigs død spiller Thure Lindhardt forestillingen "Jeg saa engang et Billede af det Evige" 4 fredage i september i Vartov Kirke - d. 2., 9. 16. og 23. september. Se omtalen af...

Lyden af Laub

Kan du høre, hvad du selv synger? Vi elsker at synge, fordi vi elsker alle de gode melodier, men ofte bemærker vi ikke ordene. Thomas Laub (1852-1927) havde den stik modsatte ambition med sine salmemelodier: Musikken skulle tjene Ordene. 30. september - 2. oktober er...

To år i det grundtvigske

Mandag d. 11. oktober kl. 19.30 er der menighedsmøde ved Jesper Tang Nielsen under titlen "To år i det grundtvigske: hvad jeg bemærkede og kom til at holde af". Efter to år som præst i Københavns og Vartov Valgmenigheder reflekterer han over sine oplevelser og...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.