Kommende gudstjenester

Nyt

Årsmøde Vartov Valgmenighed – udsat til 31. maj

Der er planlagt årsmøde i Vartov Valgmenighed 26. april 2021. Udsendelse forventes i begyndelsen af april - med forbehold for, at årsmødet kan blive udsat. Årsmødet er udsat til 31. maj - i håb om, at det bliver muligt at afholde det den dag.  ...

Kalender

NB: Hvis corona-restriktioner kræver det, kan arrangementerne blive flyttet til Vartov Kirke Mandag 8. februar kl. 19.30 Menighedsmøde med Marie Østergaard Knudsen i menighedssalen - flyttet til efteråret Mandag 12. april kl. 19.30 Menighedsmøde med Troels...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.