Kommende gudstjenester

Nyt

Orgelrenovering i Vartov kirke

I januar 2022 skal Vartov Kirkes orgel færdigrenoveres. Det tager 3 uger, og Vartov Valgmenighed låner derfor Immanuelskirken til gudstjenesten d. 9. januar. Gudstjenesterne 2., 9. og 16. januar ville blive holdt i Immanuelskirken, og der bliver ingen søndag i januar...

Vartov Valgmenighed skal finde ny forretningsfører

Vi har længe vidst, at Kurt Gotfredsen en dag ville ønske at gå på pension - og nu er tiden kommet til at vi skal se os om efter en erstatning for den uerstattelige! I første omgang vil vi høre, om et regnskabskyndigt medlem af menigheden vil overveje at påtage sig...

Menighedsrejse til Gotland

Vi arbejder videre med turen til Gotland, som bliver 12. - 18 september 2022 (mandag til søndag). Turen foregår i bus, og vi besøger Kalmar på vejen til Gotland. Vi skal bo i Visby under hele opholdet, og tager busture rundt på øen. Det endelige program er ikke lagt...

Sangaften med foredrag om den nye Højskolesangbog

Menighedsmødet d. 7. februar kl. 19.30 byder på fællessang og foredrag om højskolesangen i Danmark. Særligt fokus vil være på 19. udgave af Højskolesangbogen, der udkom i efteråret 2020. Tidligere højskolelærer og cand. mag i musikvidenskab Thomas Mulvad fortæller om...

Studiekreds om Paulus og identitet

Vinterens studiekreds handler om apostlen Paulus og hans breve. Vi læser brevene og diskuterer dem i forhold til Troels Engberg-Pedersens bog Paulus om identitet. Hvordan er apostlen Paulus relevant for os i dag? (Gyldendal 2020). Vi mødes følgende torsdage kl....

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.