Kommende gudstjenester

Nyt

Orgelrenovering i Vartov kirke

I januar 2022 skal Vartov Kirkes orgel færdigrenoveres. Det tager 3 uger, og Vartov Valgmenighed låner derfor Immanuelskirken til gudstjenesten d. 9. januar. Gudstjenesterne 2., 9. og 16. januar ville blive holdt i Immanuelskirken, og der bliver ingen søndag i januar...

Menighedsrejse 2022

Et udvalg under råd og nævn i menighederne har påtaget sig at arrangere en menighedsrejse i 2022. Efter forskellige sonderinger er valget faldet på Gotland i uge 37 eller 38. Her vil vi se kirker, Fårø, rauker, Roma kloster og meget andet. Rejsen derop vil foregå i...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.