Kommende gudstjenester

Nyt

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder

Rødding og Bovlund frimenigheder havde inviteret til to-dages årsmøde i 2020, hvor man ville markere 100-året for Genforeningen. Mødet blev udskudt pga. Corona, men er nu fastlagt til 25.- 26 september 2021. Programmet for årsmødet er fremlagt i kirkerne, og...

Boglancering

Torsdag d. 30. september udkommer Jesper Tang Nielsens bog Møder med Gud på Bibelselskabets Forlag. På dagen vil forlaget gerne invitere menighederne og andre gæster fra Vartov til et glas vin i menighedssalen kl. 16.30. Forfatteren vil præsentere bogen i et kort...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.