Kommende gudstjenester

Nyt

Studiekreds om væksttanken hos Grundtvig

Studiekredsen 2023 ledte frem til drøftelser af spørgsmålet om vækst i kristentroen. Den tematik vil vi tage op og belyse fra forskellige vinkler med udgangspunkt i nogle af N.F.S Grundtvigs tekster. Vi mødes i præsteboligen følgende mandage kl. 15.30 til 17.00: 12.,...

Årsmøde i Københavns Valgmenighed

Årsmøde i Københavns Valgmenighed Torsdag den 14. marts kl. 19.30 er der årsmøde i Københavns Valgmenighed. Årsmødet foregår i Immanuelskirkens konfirmandstuen.

Seks aftner i selskab med Selma LagerlLöf

Læsekreds i Immanuelskirken I Immanuelskirken findes der, skønt ukendt for de fleste, en dejlig stue, beliggende i koret, bag alteret. På dette sted vil der hen over vinteren blive holdt seks litteraturmøder. Møderne vil blive ledet af cand.theol. og exam.art. Doris...

Årsmøde i Vartov Valgmenighed 22. april

Årsmøde i Vartov Valgmenighed Årsmødet i Vartov Valgmenighed finder i år sted mandag den 22. april. Yderligere oplysninger om årsmødet vil følge, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.