Kommende gudstjenester

Nyt

Aflyst: Lyden af Laub

Laub seminaret, der skulle afsluttes med gudstjeneste i Vartov Kirke 2. oktober 2022 kl. 16.00 er desværre blevet aflyst pga. svigtende tilmelding. Der er mulighed for at tilmelde sig koncert i Holmens Kirke Fredag d. 30. september - se nærmere på www.grundtvig.dk Kan...

To år i det grundtvigske

Mandag d. 10. oktober kl. 19.30 er der menighedsmøde ved Jesper Tang Nielsen under titlen "To år i det grundtvigske: hvad jeg bemærkede og kom til at holde af". Efter to år som præst i Københavns og Vartov Valgmenigheder reflekterer han over sine oplevelser og...

Grundtvig lever!

Grundtvigsk Forum markerer 150-året for N.F.S.Grundtvigs død 2. september 1872 med en lang række spændende arrangementer i september-oktober 2022. Gå ind på Grundtvigsk Forums hjemmeside www.grundtvig.dk og studer tilbudene. Hvis man køber billetter inden 1. juli, er...

Individet, fællesskabet og værdierne

Mandag d. 7. november er der menighedsmøde ved professor emeritus, dr. phil. Peter Harder om Individet, fællesskabet og værdierne. Omvæltende begivenheder som flygtninge- og migrantkrisen, Trumps valgsejr og invasionen i Ukraine har mindet os om, at tilvante værdier...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.