Kommende gudstjenester

Nyt

Udflugt til Fuglsang og Udby

Søndag den 24.  marts – med afgang med bus kl. 10.30 (efter gudstjenesten kl. 9 i Vartov Kirke) – indbydes medlemmer af Københavns og Vartov valgmenigheder til en udflugt til Niels Skovgaard-udstillingen på Fuglsang Kunstmuseum og til Grundtvigs Mindestuer i Udby....

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.