Kommende gudstjenester

Nyt

Aflysning af jubilæumsarrangementer

Da der stadig er restriktioner om indendørs forsamlinger, beklager vi at måtte aflyse planlagte arrangementer i forbindelse med det jubilæum, vi udsatte sidste år, men håbede at kunne markere i 2021. Der er gudstjeneste i Vartov Kirke pinsedag, men der er ikke...

Årsmøde Københavns Valgmenighed

som skulle have været afholdt d. 10 marts, er udsat til tirsdag d. 1. juni kl. 19.30 i menighedssalen over Vartov kirke. Der er udsendt årsskrift og indkaldelse til medlemmerne. Klaus Skovsted  

Årsmøde i Vartov Valgmenighed udsat til 5. september

Ved udsendelse af årsskrift blev der indkaldt til udskudt årsmøde til 31. maj. Imidlertid er der stadig restriktioner vedrørende indendørs forsamlinger, hvorfor vi har valgt at udskyde årsmødet til søndag d. 5. september i forbindelse med sensommermødet.

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.