Kommende gudstjenester

Nyt

Kontingent og frivilligt bidrag 2023: Man kan gøre, som man plejer

Som følge af krav fra skattemyndighederne kan der kun gives ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til valgmenigheder, der overstiger et af valgmenigheden fastsat kontingent, se medlemsblad fra december 2022 og de vedtagne vedtægtsændringer fra den 6. marts 2023....

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.