Kommende gudstjenester

Nyt

Salmesangsstafet i Immanuelskirken

I år går kirkerne på Frederiksberg sammen om at arrangere en stafet hvor man kirke efter kirke synger sig igennem Kirkesangbogen som udkom i 2017. Den 24. oktober kl. 19.30 er turen kommet til Immanuelskirken. Vores kirkesangkor synger for. Sangbøgerne findes. Kom og vær med.

Vartov Valgmenighed har valgt ny formand

Vibeke Hein har valgt at fratræde som formand for Vartov Valgmenighed af personlige årsager. Nyvalgt formand er Marianne Knudsen, ny næstformand Anders Uhrskov.

Kirkelige handlinger

> Dåb

> Konfirmation

> Vielse

> Begravelse

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.