Kommende gudstjenester

Nyt

Gudstjeneste og sammenkomst 15. august 2021

Hver søndags gudstjeneste er en fest. Alligevel vil vi indbyde til en særlig gudstjeneste søndag d. 15. august med efterfølgende sammenkomst i Grønnegården. Her vil det blive markeret, at Vartov Valgmenighed har eksisteret i over 100 år. Men vi vil også fejre, at...

Sensommermøde og årsmøde

Vi afholder det traditionelle sensommermøde d. 5. september, men tilføjer et årsmøde ved afslutningen af sensommermødet. Vi starter med gudstjeneste i Vartov kirke, indtager en frokost i menighedssalen og hører derefter foredrag ved Marie Østergaard Knudsen. Efter...

Årsmøde i Vartov Valgmenighed udsat til 5. september

Ved udsendelse af årsskrift blev der indkaldt til udskudt årsmøde til 31. maj. Imidlertid er der stadig restriktioner vedrørende indendørs forsamlinger, hvorfor vi har valgt at udskyde årsmødet til søndag d. 5. september i forbindelse med sensommermødet.

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.