Kommende gudstjenester

Nyt

Indsættelse af Jesper Tang Nielsen i kirkerne

Efter en festlig ordination af Jesper Tang Nielsen i Vor Frue kirke d. 28. juni venter vi nu på indsættelsen af Jesper Tang Nielsen i de to kirker. Søndag d. 9. august kl. 14.00 bliver han indsat i Vartov kirke ved domprovst Anders Gadegaard. Efterfølgende vil der...

Udsat: Sensommermødet 6. september

I lyset af den aktuelle coronasituation har nævnet besluttet at udsætte sensommermødet på ubestemt tid. Vores menighedssal er for lille til at kunne rumme mere end ca. 20 deltagere, når kvadratmeterkrav og afstandskrav skal iagttages. Marianne Knudsen  ...

Kriser, katastrofer og kristendom – menighedsmøde 5. oktober

Ved sæsonens første menighedsmøde den 5. oktober kl. 19.30 taler professor, dr.theol. Jesper Høgenhaven om religiøse reaktioner på kriser og katastrofer. Med udgangspunkt i genren apokalyptik viser han, hvordan tidlige jødiske og kristne skrifter behandler...

Kirkelige handlinger

Bliv medlem

Kontakt præsten eller en af valgmenighedernes formænd, hvis du ønsker at blive medlem.

Grundtvigske Valgmenigheder i København

Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed er kirkeligt-kulturelt grundtvigske valgmenigheder med rod i Grundtvigs tanker om kirke og folk. Vi afholder fælles gudstjenester i Vartov Kirke ved Rådhuspladsen og Immanuelskirken på det indre Frederiksberg, med en enkel liturgi, salmesang og vægt på det levende ord. Troen lever ved bekendelsen, dåben og nadveren. Desuden afholder vi menighedsmøder og andre arrangementer båret af det personlige fremmøde. Alle er hjerteligt velkommen.