Som tidligere år bliver der ikke afholdt gudstjeneste i de to kirker i løbet af juli måned. Kirkerne vil dog være åbne for eventuelle bisættelser og begravelser.