Begravelse

Ved dødsfald kontaktes bedemand og præst. Bedemanden sørger for at dødsanmeldelsen sendes til præsten. De pårørende aftaler tidspunkt for selve begravelsen med præsten, og man aftaler tidspunkt for en begravelsessamtale om afdøde. Ved samtalen drøftes også hvilke salmer der skal synges. Måske har afdøde selv fremsat ønsker herom.

Begravelse

Ved begravelse foretages jordfæstelse på afdødes lokale kirkegård efter handlingen i kirken.

Bisættelse

Ved bisættelse foretages jordpåkastelsen i kirken. Herefter køres båren til krematoriet, og senere nedsættes urnen på gravstedet.

De pårørende sørger selv for blomsterudsmykning i kirken, eventuelt med hjælp fra bedemand.