Dåb

Ved dåb optages barnet i menigheden. Tidspunkt for dåben aftales med præsten. Den finder almindeligvis sted ved en søndagsgudstjeneste.

Forældrene mødes med præsten til en samtale om dåbens betydning og om praktiske spørgsmål. Til denne samtale medbringes barnets fødselsoplysninger samt oplysninger om enten vielse eller en omsorgs- og ansvarserklæring fra Statsforvaltningen. Desuden medbringes navn og adresse på 3-5 faddere som selv skal være døbt.