Artikler

Meddelelser fra præsten

20. marts 2020 Som følge af den alvorlige tilstand har biskopperne udsendt følgende påbud: Dåb og vielser Kan gennemføres med højst 10 personer som deltagere (inkl. præst og kirkebetjening). Det anbefales at udsætte disse kirkelige handlinger. Nøddåb og nødvielser kan...

læs mere

Kære menighed

For tiden er vi afskåret fra at holde gudstjeneste. Det er sært at vi ikke kan mødes som vi plejer, og det er tungt at omstændighederne tilsiger denne adskillelse som betyder at vi heller ikke kan holde påskegudstjenester. Men vi kan stadig tale med hinanden om stort...

læs mere

Folkekirkens Coronatiltag

Vejledning fra biskopperne I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte...

læs mere

Præst uden menighed

Kære alle sammen. Det er helt uvirkeligt at vi ikke holder gudstjeneste disse søndage. Det er sært at vi ikke kan mødes som vi plejer. At vi ikke taler med hinanden om stort og småt. For tiden er Ida og jeg i Sorø, og jeg er noget fortrykt over adskillelsen. Men selv...

læs mere