På baggrund af konkrete sager er Foreningen for grundtvigske fri- og valgmenigheder blevet opmærksom på, at vedtægterne i flere menigheder ikke lever op til SKATs regler. For at kunne opnå skattefradrag for sine indbetalinger skal menighederne fungere som en forening med et pligtigt kontingent. Kun indbetalinger, der overstiger kontingentets størrelse, er fradragsberettigede. Vedtægterne i Københavns og Vartov Valgmenighed skal derfor ændres. Læs om processen andet sted på hjemmesiden

Endnu udestår enkelte uafklarede spørgsmål, som vil blive taget op i et møde med Foreningen for grundtvigske fri- og valgmenigheder. Men eftersom begge menigheder lever af medlemmernes frivillige bidrag, bestræber råd og nævn sig på, at ændringerne får så få konsekvenser for medlemmerne som muligt. Under alle omstændigheder vil menighederne fortsat indberette det indbetalte bidrag til SKAT, så medlemmerne automatisk får det fradrag, som de er berettiget til.