Andet

Kære menighed

For tiden er vi afskåret fra at holde gudstjeneste. Det er sært at vi ikke kan mødes som vi plejer, og det er tungt at omstændighederne tilsiger denne adskillelse som betyder at vi heller ikke kan holde påskegudstjenester. Men vi kan stadig tale med hinanden om stort...

læs mere

Meddelelser fra præsten

20. marts 2020 Som følge af den alvorlige tilstand har biskopperne udsendt følgende påbud: Dåb og vielser Kan gennemføres med højst 10 personer som deltagere (inkl. præst og kirkebetjening). Det anbefales at udsætte disse kirkelige handlinger. Nøddåb og nødvielser kan...

læs mere

Vartov Valgmenigheds årlige medlemsmøde 2020

VARTOV VALGMENIGHED  Vartov Valgmenigheds årlige medlemsmøde afholdes mandag 27. april 2020 kl. 19.30 i menighedssalen OBS! Mødet kan blive udsat hvis forholdene kræver det. Oplysninger herom vil blive givet på hjemmesiden www.kvvv.dk. Orientér gerne medlemmer som...

læs mere