Andet

Salmesangsstafet i Immanuelskirken

I år går kirkerne på Frederiksberg sammen om at arrangere en stafet hvor man kirke efter kirke synger sig igennem Kirkesangbogen som udkom i 2017. Den 24. oktober kl. 19.30 er turen kommet til Immanuelskirken. Vores kirkesangkor synger for. Sangbøgerne findes. Kom og vær med.

læs mere

Adventsmøde

Mandag den 3. december holdes adventsmøde i Vartov. Vi begynder i kirken kl. 17 med musik ved cellist Morten Zeuthen og organist Inge Bønnerup. Derefter samvær i menighedssalen med sang og musik og med oplæsning ved Ida Jessen. Der vil være en forfriskning og lidt mad. Mødet slutter kl. 19.30.

læs mere

Advent for børn

Efter gudstjenesten den 9. december i Vartov Kirke afholdes den årlige adventssammenkomst i menighedssalen og præsteboligen for børn, deres forældre og bedsteforældre. Vi spiser boller og æbleskiver, tænder de to første lys i adventskransen, laver juledekorationer, synger julesalmer og hører juleevangeliet. Giv gerne et vink hvis I agter at deltage.

Lotte Ramsing, Signe Rørdam Thomsen, Mette Vestergaard, Niels Grønkjær

læs mere