SKATs undersøgelse af de grundtvigske fri- og valgmenigheders vedtægter gjort det nødvendigt at ændre i vores vedtægt.

Der vil blive udsendt indkaldelse i januar med forslag til vedtægtsændringer, som nævnet er ved at udarbejde. Iflg. vedtægten skal ændringer besluttes ved to møder med mindst 14 dages mellemrum. Vi har derfor besluttet, at de 2 møder vil blive afholdt i forbindelse med menighedsmøderne i vinter.