Vartov Kirke.   kl. 10.00

Sammenkomst i Grønnegården