Vartov Kirke    kl. 10.00

Immanuelskirken    kl. 16.00