Vartov Kirke kl. 9
Immanuelskirken kl. 10.30
Ingrid Ank, begge