Vi har fået en stor julegave: Johan Otto Wroblewskis Fond har givet os 660.000kr til restaurering af vores orgel. Det er vi naturligvis meget glade for. Vi har indgået kontrakt om restaureringen med orgelfirmaet Frobenius og Sønner og arbejdet med orglet begynder allerede den 4. Januar 2016.; vi regner med at det er færdigt før Skærtorsdag, dvs. den 24.marts.

Mens restaureringen pågår bliver der opsat et erstatningsorgel i kirken, så gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger berøres ikke af arbejdet.

På rådets vegne
Jens Hestbech