Ingen gudstjeneste – Årsmøde i de Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Norddjurs Valgmenighed.