Som det er bekendt, afholder vi 2 juleaftensgudstjenester i Vartov Kirke. Der var en overgang tilmeldt mere end 160 – men mange har trukket sig siden, så vi nu vil være ca. 60 pr gudstjeneste.

Vi har d. 21. december sendt mail til alle, der skal deltage i gudstjenesterne:

“Vi vil her opridse de foranstaltninger, vi foretager i Vartov Kirke – såfremt gudstjenesten ikke bliver aflyst af myndighederne.

Der bliver kun adgang til kirken gennem Grønnegården. Vi anbefaler, at man bærer mundbind gennem Grønnegården indtil man sidder på sin plads i kirken.

Vi ved jo, hvem der kommer til de to gudstjenester. Vi har derfor udarbejdet en plan over kirken med pulpitur, hvor vi har allokeret pladser til de grupper, der kommer. Planen er vedhæftet denne mail, så man på forhånd ved, hvor man skal sidde. Vi anbefaler, at man går direkte til pladserne, selv om det er hyggeligt at hilse på de andre.

Salmebøgerne ligger på bænkene ved indgangsdøren, på pulpituret på bænken ved indgangsdøren. Der er stillet håndsprit frem.

Man skal sætte sig ved de klistermærker, der er på bænkene, hvor reglen jo er, at hvis man er samme husstand, må man sidde 2 ved et klistermærke. Klistermærkerne er afsat, så der er 2 m mellem dem. Der vil også være navneskilt på bænkene.

Når man forlader kirken efter gudstjenesterne, skal man gå ud gennem døren i Løngangsstræde, og tage salmebogen med for at lægge dem på bænken ved Løngangsstræde. På pulpituret skal de lægges ved bænkene under nummertavlerne. Dette for at sikre, at der er urørte salmebøger til de næste gudstjenester (kl 15.30 og juledag).

Man tager mundbind på, inden man rejser sig fra sin plads, og indtil man er ude på gaden.

Det er vigtigt, at kirkegængerne fra første gudstjeneste ikke møder dem, der er ankommet til kl. 15.30 for at undgå en stor forsamling i gården.

Men det er også vigtigt, at salmebøgerne fra anden gudstjeneste lægges på bænken ved Løngangsstræde, hvorfor det er mest naturligt at forlade kirken den vej.

I pausen mellem gudstjenesterne lufter vi ud i kirken og vasker bænkeryggene af, hvor man kan have lagt en hånd.

Det kan betyde en lille forsinkelse inden den næste gudstjeneste, hvor vi beder kirkegængerne til kl. 15.30 vente i Grønnegården iført mundbind, idet man overholder afstandskrav på mindst en meter. Når kirketjeneren begynder at ringe med klokken, kan man gå ind i kirken.

I håb om en festlig, sikker gudstjeneste!

De bedste ønsker om en glædelig jul,

Marianne Knudsen”

Siden har vi nu modtaget de nye retningslinjer fra kirkeministeren, og vi mener, at de forholdsregler, vi iagttager, svarer til de nye anbefalinger.