Vartov Kirke kl. 10.00

Immanuelskirken. kl. 16.00