Immanuelskirken kl. 10.00

Indsættelse af Jesper Tang Nielsen v/ provst Kirsten Jørgensen

Kirkekaffe