Immanuelskirken kl. 10.00

Indsættelse af Jesper Tang Nielsen v/ Ingrid Ank, vikar for provst Kirsten Jørgensen

Kirkekaffe