Vartov Kirke kl. 9
Immanuelskirken kl. 10.30

Ingrid Ank varetager tjenesterne