Vartov Kirke    kl. 10.00

Immanuelskirken kl. 16.00