Lørdag d. 25. juni afholdes årsmødet i Ubberup. Der er gudstjeneste i Ubberup Valgmenighedskirke og efterfølgende program med foredrag og middag på Ubberup Højskole. Udførligt program kan findes på hjemmesiden. Pris 450,- Tilmelding senest d. 1. juni på mail til Jesper Tang Nielsen. ().