Ved Vartov Valgmenigheds årsmøde d. 29. april 2019 tog vi afsked med tre medlemmer af nævnet, der ikke ønskede genvalg: Vibeke Hein, Bent Schou og Søren Anker-Møller. De blev alle tre takket for deres mangeårige indsats i nævnet.
Nyvalgt blev Peter Harder, Marie Østergaard Knudsen og Mikkel Præstholm Haarder. Vi byder dem velkommen i nævnet og ser frem til samarbejdet med dem.
Marianne Knudsen